กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เปิดช่องทางหลบเลี่ยง‘ภาษี’ของคนรวย สะท้อนกฎหมายภาษีไร้ความเป็นธรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกเบรก เปิดช่องคนมีรายได้สูงไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่ยังมีอีกหลายสิทธิลดหย่อนช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องจ่ายเลย ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม คนรายได้ต่ำเสียมากกว่าคนรายได้สูง...

TCIJ

ข้อมูลเมื่อ 4 มิถุนายน 2558

เปิดบัลลังก์ศาลทหารไทยในยุคคสช. พลเรือนไร้สิทธิประกัน-ปิดลับวิธีพิจารณา

รายงานเผยภายหลัง คสช.ใช้ศาลทหารดำเนินคดีเอาผิดผู้ถูกกล่าวหาว่าขัดขืนคำสั่งให้รายงานตัว กรณีมีอาวุธไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและคดีเกี่ยวกับการเมือง พลเรือนเกือบร้อยถูกนำขึ้นศาลทหารเข้าคิวพิจารณา...

TCIJ

ข้อมูลเมื่อ 4 มิถุนายน 2558

มองร่างรัฐธรรมนูญไทยผ่านเยอรมัน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อภิปรายหัวข้อ “รัฐธรรมนูญเยอรมัน” ในวงเสวนา “เรียนเรียน เล่นเล่น” ที่สำนักข่าวประชาไทยจัดขึ้น...

ilaw

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2558

เปิดความเห็นคปก.ต่อร่างรัฐธรรมนูญ

20 พ.ค.2558 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง...

ประชาไท

ข้อมูลเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสุขภาพ

วิธีการประมวลผลสารสนเทศที่ก้าวหน้าและซับซ้อนขึ้น ประกอบกับความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้เร็วขึ้นในราคาที่ถูกลง...

ประชาไท

ข้อมูลเมื่อ 21 พฤษภาคม 2558