กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ ระบบเลือกตั้ง ส.ส. นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540, รัฐธรรมนูญ 2550...

โครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ข้อมูลเมื่อ 29 มิถุนายน 2558

กสทช.มติ 9:1 ยอมให้รัฐบาลยืมเงินกองทุน 1.4 หมื่นล้าน

กสทช.มติ 9:1 ยอมให้รัฐบาลยืมเงินกองทุน 1.4 หมื่นล้าน ลงทุน “น้ำ-ถนน” – ให้ใบอนุญาต 4 บริษัทติดตั้งระบบติดตามเรือประมง แก้ปัญหา IUU

thaipublica

ข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2558

เกาะติดมติ ครม.คสช.

“ ครม. – คสช. ” ชงแก้ รธน. 7 ประเด็น ทำประชามติต้นปี 59 – “ประยุทธ์” ขอสื่อเลิกถามต่ออายุรัฐบาล 2 ปี ยันไม่ใช้ ม.44 ปลดผู้ว่าฯ กทม. ด้าน ครม. ไฟเขียวกู้ไจก้า 1 หมื่นล้าน ลุยรถไฟชานเมือง

thaipublica

ข้อมูลเมื่อ 11 มิถุนายน 2558

สำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ...

thaipublica

ข้อมูลเมื่อ 8 มิถุนายน 2558

สถิติใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 10 ปี ขอข้อมูล 4,000 ครั้ง ท้องถิ่น, หน่วยงานอิสระ, ก.ศึกษาถูกร้องเพียบ

จากการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ – ฐานข้อมูลยังห่างไกลความโปร่งใส เน้นข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์...

thaipublica

ข้อมูลเมื่อ 8 มิถุนายน 2558