กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ประวัติศาสตร์บาดแผล "อุยกูร์-จีน"

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติพันธุ์ คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวอุยกูร์มุสลิมไม่อาจรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้กับชาวฮั่น ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของจีน

ทีมข่าวอิศรา

ข้อมูลเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558

สปช.ดึงสกว.ร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯจม หนุนเก็บภาษีเมือง

นักวิจัย สกว. ชี้สถานการณ์ภัยแล้ง สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำ จัดทำบัญชีคูคลอง บึงในแต่ละพื้นที่ ขุดลอกคูคลองเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์...

thaireform

ข้อมูลเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558

ครม.เบรก! สตช.ขอนับเวลาทวีคูณกฎอัยการศึกปี 49-50 ชี้ผ่านมานานแล้ว

“ครม.ประยุทธ์” สั่งเบรก! สตช. ขออนุมัติให้ตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงประกาศกฎอัยการศึกปี’49-50 นับเวลาราชการทวีคูณ ชี้เวลาล่วงเลยมานานแล้ว หากให้สิทธิจะกระทบต่อการนับเวลาการปฏิบัติราชการ ให้ สตช....

isranews

ข้อมูลเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558

อาทิตย์สโมสร - เส้นทางกฎหมายในประเทศไทย

รายการอาทิตย์สโมสร ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เทปออกอากาศวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๕ - ๑๙.๓๐ น. ทางสถานีข่าว TNN24 ตอน เส้นทาง "กฎหมาย"...

iNewlaw

ข้อมูลเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558

ร่างกฎหมายป่าชุมชนยกที่สาม ในยุคสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยังคงไม่ตอบโจทย์ชุมชน

กว่า 25 ปีที่ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกผลักดันจากภาคประชาชน จนมาถึงปัจจุบันในยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดินสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)...

โครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ข้อมูลเมื่อ 29 มิถุนายน 2558