กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 สว ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น “พี่เลี้ยง” แก่ สส ที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่...

ปกรณ์ นิลประพันธ์

ข้อมูลเมื่อ 24 ธันวาคม 2558

ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"

ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพหรือ ร่างพ.ร.บ.จีเอ็มโอ ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีท่ามกลางเสียงท้วงติงจากภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐเองหลายประเด็น เช่น การใช้จีเอ็มโอในสภาพควบคุมหรือในภาคสนามที่ไม่ต้องทำ...

iLaw

ข้อมูลเมื่อ 13 ธันวาคม 2558

คำแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อรัฐสภาฝรั่งเศส เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย

นายฟรองซัวส์ โอลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้กล่าวคำแถลงต่อรัฐสภาฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่แวร์ซายส์ เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย และประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล (Docteur en droit)

ข้อมูลเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558

อีกมุมของการ ‘โกนผม’ การทำผิด การประจาน ความอับอาย

ilaw

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2558

บรรยากาศ "แดนสนธยา" ในเรือนจำชั่วคราว มทบ.11 จากสายตาทนายที่เข้าเยี่ยม

"บรรยากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง" คือ คำพูดแรกของ "ชูชาติ กันภัย" ทนายความของ อาเดม คาราดัก ผู้ต้องหาคดีเหตุระเบิดราชประสงค์ เมื่อเปรียบระหว่างเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ที่ตั้งอยู่ภายในมทบ. 11...

ilaw

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558