กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

New Clippling

ชงต่ออายุลดภาษีนิติบุคคล-แวต 1 ปี

สรรพากรเสนอคลัง ต่ออายุภาษีแวต-นิติบุคคล 1 ปี เปิดทางรัฐบาลใหม่จัดสินใจนโยบายภาษี

ข้อมูลเมื่อ 8 เมษายน 2557

ปฏิรูปบทลงโทษผู้ทุจริตคอร์รัปชัน

" การทุจริตคอร์รัปชัน โทษที่ควรกำนหด ควรพิจารณาให้เป็นการยึดทรัพย์ทั้งหมดและโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ควรมี "

ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2557

จ้างฝรั่งรีดภาษี

คลังตั้งที่ปรึกษาหาช่องทางเพิ่มรายได้ ขยายเวลาแวต 7% หวั่นบริโภคหด ศก.ทรุดกรสิกรหั่นจีดีพีเหลือ 1.8%

ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2557

ช่องโหว่อาชญากรรม กับการใช้ระบบ "อี-มันนี่"

"อี-มันนี่" เป็นระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่ที่ใช้ชุดตัวเลข 14 หลัก เพื่อการชำระเงินและสามารถส่งต่อให้กันได้อย่างได้อย่างไม่จำกัด จนไม่สามารถหาที่มาของต้นเงินได้ ซึ่งกลุ่มอาชญากรรมอาจใช้ช่องว่างในจุดนี้ในการหาประโยชน์ให้เรื่องที่ผิดกฎหมายได้.

ข้อมูลเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557