กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

แรงงาน

กสทช.มติ 9:1 ยอมให้รัฐบาลยืมเงินกองทุน 1.4 หมื่นล้าน

กสทช.มติ 9:1 ยอมให้รัฐบาลยืมเงินกองทุน 1.4 หมื่นล้าน ลงทุน “น้ำ-ถนน” – ให้ใบอนุญาต 4 บริษัทติดตั้งระบบติดตามเรือประมง แก้ปัญหา IUU

ข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2558

คำพิพากษาศาลฎีกา 2850/2525 และการ “ฉวยโอกาส” ของนายจ้างโคบาเทค

เพราะแรงงานภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย คือ ชีวิตที่ต้องอยู่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานที่เรียกว่า “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575” หรือ “ป.พ.พ. มาตรา 575” ที่ระบุไว้เพียงสั้นๆว่า “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้”

ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คลินิกกฎหมาย 3: สัญญาแรงงาน

ปัจจุบันมีคนจำนวนมากเข้าไปทำงานตามร้านอาหารหรือสถานบริการต่าง ๆ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ก็มีคนพูดไว้เยอะว่าร้านอาหารที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นแหล่งมั่วสุมของนักศึกษาหรือว่าคนทำงานในวัยหนุ่มสาว แต่ในทางกลับกันมันก็เป็นแห่งรายได้ของคนจำนวนหนึ่งเหมือนกัน

ข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2557

การจัดตั้งแรงงานนอกระบบ: ดูการเคลื่อนไหวเพื่อนิยาม "นายจ้าง" และให้ "กฎหมาย" คุ้มครอง

ทำไมแรงงานนอกระบบต้องพยายามพิสูจน์ความเชื่อมโยงในการทำงานของตนกับ “นายจ้าง” และการเรียกร้องความคุ้มครองทาง “กฎหมาย” นั้นสำคัญต่อการจัดขบวนอย่างไร ลองมาดูตัวอย่างจากแอฟริกาใต้, กานา และอินเดียกัน

ข้อมูลเมื่อ 22 สิงหาคม 2556

ลาออก! เปลี่ยนใจไม่ลาออก! ได้หรือไม่ได้ ?

เป็นลูกจ้าง ผู้มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า จะเซ็นอะไรก็ต้องคิดให้ถ้วนถี่ ประกาศที่เป็นตัวหนังสือไม่มีปัญหาเรื่องทำให้เข้าใจผิด ไม่ใช่คำสั่งให้ลาออก แต่เป็นการลาออกโดยสมัครใจ การลาออกจึงชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 8 มีนาคม 2556