กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

รอบรู้เรื่องศาล

เปิดคำอุทธรณ์จากผู้บาดเจ็บ-ญาติคนตาย คดี "อภิสิทธิ์-สุเทพ" สั่งสลายแดงปี 53

ผู้บาดเจ็บและญาติคนตายยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีไม่มีอำนาจพิจารณาคดี "อภิสิทธิ์-สุเทพ" สลายการชุมนุม นปช. ปี 53 พร้อมอุทธรณ์คำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม เปิดอ่านคำอุทธรณ์ประวัติศาตร์

ข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคม 2557

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกาไขปม "วิฑูร กรุณา" จงใจไม่แจ้งทรัพย์สิน!

พลิกคำพิพากษาศาลฎีกาฯ ไขปม "วิฑูร กรุณา" ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม ไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. 2 ครั้ง ยกเหตุ“เป็นเรื่องเข้าใจผิด”น้ำท่วม ไฉน!ฟังไม่ขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2557

ศาลรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจวินิฉัยคำร้องกรณีการโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี หรือไม่

ตามที่กลุ่ม ๔๐ ส.ว. ได้ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรี โดยกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีกระทำการขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๘ ประกอบกับมาตรา ๒๖๖ (๒) และ (๓) จากกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้รับคำร้องไว้พิจารณา และต่อมาพรรคเพื่อไทยได้แถลงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว

ข้อมูลเมื่อ 10 เมษายน 2557

บทวิเคราะห์คําพิพากษาศาลปกครอง

บทวิเคราะห์คําพิพากษาศาลปกครอง กรณีสถานะทางกฎหมายของคําสั่งยึดหรือริบหลักประกันซอง ตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเมื่อ 8 เมษายน 2557

คำพิพากษาการขอตีความในคดีปราสาทพระวิหาร: ประเด็นสำคัญที่ควรรู้

ศาลรับทราบข้อโต้แย้งของไทยเกี่ยวกับความยากในการถ่ายทอดเส้นของแผนที่ภาคผนวก 1 ลงบนพื้นที่จริง โดยให้ทั้งสองฝ่ายมีพันธะที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลโดยสุจริต (in good faith) ซึ่งพันธะดังกล่าวไม่อนุญาตให้ฝ่ายใดดำเนินการได้โดยฝ่ายเดียว

ข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2557