กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

รอบตัวนักกฎหมาย

บรรยากาศ "แดนสนธยา" ในเรือนจำชั่วคราว มทบ.11 จากสายตาทนายที่เข้าเยี่ยม

"บรรยากาศแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง" คือ คำพูดแรกของ "ชูชาติ กันภัย" ทนายความของ อาเดม คาราดัก ผู้ต้องหาคดีเหตุระเบิดราชประสงค์ เมื่อเปรียบระหว่างเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี ที่ตั้งอยู่ภายในมทบ. 11 กับเรือนจำอื่นๆ หลังเขาเคยเข้าไปพบผู้ต้องหาเพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เรือนจำชั่วคราวแห่งนี้ตลอดช่วงสองเดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2558

พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ : ขยายประเภททรัพย์สินใหม่ ให้"กิจการ" ใช้ขอสินเชื่อได้

พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พยายามเปิดโอกาส ให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำทรัพย์สินที่ยังมีความจำเป็นต้องครอบครองเพื่อใช้สอยทำประโยชน์มาเป็นหลักประกันกู้ยืมได้ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและมีดอกเบี้ยต่ำลง

ข้อมูลเมื่อ 22 เมษายน 2558

เหมืองแร่ทองคำ สองทศวรรษไม่เคยมีประชาชนในสายตา

ยาวนานกว่าสองทศวรรษ วนเวียนร้องเรียนกับทุกรัฐบาล รัฐมนตรี ร้องเรียนกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ชุมนุม คัดค้าน ฟ้องศาลปกครอง แต่ก็ไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาสุขภาพที่ดี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบสุขในชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558

700 องค์กร ขันน็อต สธ.ถามหากฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่

รมว.สธ.เผยความคืบหน้า กฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ขณะนี้รอเพียงหนังสือตอบกลับจากกระทรวงเกษตรฯ - คลัง ก่อนจะเสนอครม. ในสัปดาห์หน้า

ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558

คุยกับดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้เปิดข้อมูลความเสี่ยง "หนี้ท้องถิ่น"

เช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของเทศบาล” โดย “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ” และคณะทำวิจัยขึ้นเมื่อปี 2553/2554 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) รางวัลระดับดี

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558