กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ภาษี

สปช.ดึงสกว.ร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯจม หนุนเก็บภาษีเมือง

นักวิจัย สกว. ชี้สถานการณ์ภัยแล้ง สร้างเขื่อนขนาดใหญ่ไม่ได้ก็ต้องสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็ก ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำ จัดทำบัญชีคูคลอง บึงในแต่ละพื้นที่ ขุดลอกคูคลองเพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ อย่าหวังใช้น้ำเขื่อนเพียงทางเดียว

ข้อมูลเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558

เปิดช่องทางหลบเลี่ยง‘ภาษี’ของคนรวย สะท้อนกฎหมายภาษีไร้ความเป็นธรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกเบรก เปิดช่องคนมีรายได้สูงไม่ต้องเสียภาษี ขณะที่ยังมีอีกหลายสิทธิลดหย่อนช่วยให้จ่ายภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องจ่ายเลย ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม คนรายได้ต่ำเสียมากกว่าคนรายได้สูง ทั้งหมดนี้เผยให้เห็นโครงสร้างภาษีที่ไม่เป็นธรรมในสังคม

ข้อมูลเมื่อ 4 มิถุนายน 2558

เทียบกลไกและการเก็บภาษีที่ดิน จากประสบการณ์ 10 ประเทศ

จากกระแสข่าวที่กระทรวงการคลังประกาศจะผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีบ้านและที่ดินให้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ โดยอ้างความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบการคลังและการหารายได้ของภาครัฐ

ข้อมูลเมื่อ 2 เมษายน 2558

โจรคอมพิวเตอร์ขโมยข้อมูลเราไปยื่นภาษี

เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาในสหรัฐ เพราะกำลังอยู่ในฤดูกาลยื่นภาษีเหมือนกัน แต่ปีนี้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นคือเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัท Anthem ซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ได้ถูกคนร้ายโจรกรรมด้วยการเข้าไประบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีสิทธิ(hack)

ข้อมูลเมื่อ 24 มีนาคม 2558

ชนชั้นกลาง "อ่วม" กับภาษีที่ดิน จริงหรือไม่?

กระแสยังแรงไม่มีตกสำหรับความเคลื่อนไหวของ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งในตอนนี้มีข่าวว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีใหม่

ข้อมูลเมื่อ 9 มีนาคม 2558