กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ขุมทรัพย์วารสาร

ห้องสมุดกฎหมาย

ทีมงานเว็บไซต์ได้เพิ่มวารสารกฎหมายและที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถอ่านวารสารผ่านเว็บไซต์ iNewLaw.com ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำบทความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เรื่อง “หมายจับยื่นอุทธรณ์ไม่ได้”

ขอแนะนำบทความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ เรื่อง “หมายจับยื่นอุทธรณ์ไม่ได้” เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จากวารสาร “ข่าวเนติบัณฑิตยสภา” เล่มที่ 295 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลเมื่อ 8 มีนาคม 2557

แนะนำฎีกาเด่น เรื่อง "สเปรย์พริกไทยเป็นอาวุธ หรือไม่ ?"

ในระยะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานี้ ในกรุงเทพมหานคร มีบรรยากาศพิเศษที่ต้องเรียกว่า “มหกรรมการชุมนุมทางการเมือง” ก็ว่าได้ เพราะมีการชุมนุมต่อเนื่องทุกวันของกลุ่มที่เรียกว่า “มวลมหาประชาชน” เรียกร้องให้มีการปฎิรูปก่อนการเลือกตั้ง

ข้อมูลเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2557

แนะนำ บทความ "รับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน"

ขอแนะนำ บทความ “รับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐาน” จาก วารสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา เล่มที่ 294 เรียบเรียงโดย นายไพศาล เจริญวุฒิ ผู้พิพากษาอาวุโส, นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล และนายเจตสิริ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล ของศาลจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2557

แนะนำ "เจาะฎีกาเด่น" เรื่อง "การชุมนุม : ตัวการและผู้ใช้"

เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยทั้งสองเป็นผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกฟ้อง เนื่องจากนำชาวบ้านประมาณ 200คนบุกไปที่วัดและใช้เครื่องขยายเสียงประกาศขับไล่พระออกจากสำนักสงฆ์มิฉะนั้นจะเผากุฏิ ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้ขว้างปาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีการรื้อทำลายอาคารและเผากุฏิบางส่วน

ข้อมูลเมื่อ 26 มกราคม 2557