กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

การเมืองการปกครอง

เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!

ตั้งแต่ประกาศโผ “ครม.ประยุทธ์5” ทุกสายตาต่างจับจ้องชนิดไม่กระพริบตาคอยดูว่า ครม.เศรษฐกิจที่อยู่ในกำมือ “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เกือบจะ100% (เว้นไว้เพียงพลังงานกับแรงงาน) จะกระชากศรัทธาที่ดำดิ่งกลับคืนมาได้หรือไม่ ... [บทความพิเศษ]

ข้อมูลเมื่อ 19 ธันวาคม 2560

ประวัติศาสตร์บาดแผล "อุยกูร์-จีน"

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติพันธุ์ คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวอุยกูร์มุสลิมไม่อาจรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้กับชาวฮั่น ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของจีน

ข้อมูลเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558

พลิก 6 คดีในศาลฎีกาฯก่อนคิว‘ยิ่งลักษณ์’ 4 อดีตนายกฯ 5 รมต. ‘จำเลย’

อัพเดท 6 คดีนักการเมืองใหญ่ในศาลฎีกาฯ ก่อนไต่สวน“ยิ่งลักษณ์”ปมทุจริตโครงการรับจำนำข้าว 19 พ.ค.58 คนเครือญาติชินวัตรอดีตนายกฯตกเป็นจำเลย 3 คนจาก 4 คน และ 5 อดีต รมต.

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558

สุภิญญา-ประวิทย์-ธวัชชัย : ร่าง พ.ร.บ.กสทช. แก้ปัญหาไม่ถูกจุด

ภายหลังจากการประชุม กสทช. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาวาระเรื่อง ร่าง (แก้ไข) พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ตอบ 4 ประเด็น เหตุสปช.ตีกลับ ร่างพ.ร.บ.องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีมติ 145 เสียง ต่อ 72 เสียง ให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค นำร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กลับไปแก้ไขใหม่

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2558