กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

กฎหมายต่างประเทศ

คำแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อรัฐสภาฝรั่งเศส เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย

นายฟรองซัวส์ โอลลองด์ ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้กล่าวคำแถลงต่อรัฐสภาฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ที่แวร์ซายส์ เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย และประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ข้อมูลเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2558

10 ความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-รัสเซีย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายดมิทรี เมดเวเดฟ (Mr. Dmitry Medvedev) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย (Chairman of the Government of the Russian Federation) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงระหว่างภาครัฐไทย-รัสเซีย จำนวน 5 ฉบับ

ข้อมูลเมื่อ 16 เมษายน 2558

กม.ท้องถิ่นว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐฯ

การเดินทางประเภทต่างๆ ได้เข้ามาเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนเมือง รัฐ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งสาธารณะที่จัดทำขึ้นโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนที่รับสัมปทานมาจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม

ข้อมูลเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557

คดีเยอรมัน: เสรีภาพในการชุมนุมในเขตสนามบิน (ฉบับสมบูรณ์)

การอ้างสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการชุมนุมในที่สาธารณะ ซึ่งตามปกติย่อมต้องเป็นที่ซึ่งประชาชนสามารถใช้สอยได้อย่างอิสระ แต่กรณีนี้ผู้ร้องกำลังอ้างสิทธิที่จะทำการชุมนุมในบริเวณสนามบิน ซึ่งเป็นพื้นที่ในความควบคุมของเอกชน แม้เป็นพื้นที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการเป็นสาธารณประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ข้อมูลเมื่อ 4 ตุลาคม 2556

กฎหมายกับการพัฒนา : มือที่มองไม่เห็นและมือที่กอบโกย

เมื่อรัสเซียและประเทศในยุโรปตะวันออกเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบการแข่งขันเสรี ทำไมโปแลนด์จึงประสบความสำเร็จก่อนรัสเซียทั้งที่รัสเซียเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจก่อน จากการศึกษาของ Timothy Frye และ Andrei Shleifer พบว่า บรรยากาศของระบบกฎหมาย กฎระเบียบ เจ้าหน้าที่และระบบราชการของโปแลนด์มีความเป็นมิตรมากกว่า

ข้อมูลเมื่อ 16 กรกฎาคม 2556