กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ปฎิทิน

สัมมนากระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว

ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาเพื่อพิจารณาปัญหา และทางออก กระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยวที่เราเห็นกันมาตลอด จนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมในการสอบสวนที่โด่งดังจากปากน้ำโพ

ข้อมูลเมื่อ 30 สิงหาคม 2564

4 หลักสูตรใหม่ รับปีงบประมาณ 2564 ชุดวิชากฎหมายสำหรับการบริหารงาน

กรณีศึกษา และ Workshops แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข 4 หัวข้อสำคัญ

ข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563

เสวนาทางวิชาการในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด 19

คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลร่วมกับศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ สิทธิมนุษยชน สิทธิในสุขภาพ และโควิด-19

ข้อมูลเมื่อ 29 ตุลาคม 2563

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีนกำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 64 นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีน: ซีวิลลอว์ในโลก 5.0

ข้อมูลเมื่อ 7 กรกฎาคม 2563

วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง วิเคราะห์คดียุบพรรคอนาคตใหม่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2563