กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1144)

การปกครอง (1511)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (111)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (473)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (225)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (296)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

ปฎิทิน

"กัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) กับกฎหมาย: จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม จัดสัมมนาและประชุมระดมสมอง เรื่อง"กัญชาทางการแพทย์ (Medical cannabis) กับกฎหมาย: จากยาเสพติดสู่ยารักษาโรค" วันที่ 18 - 19 ต.ค. 61 เวลา 8.30-16.30 น.

ข้อมูลเมื่อ 8 ตุลาคม 2561

"Data Protection for Business : Road to GDPR Standard"

โครงการสัมมนา "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard" จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันอังคารที่ 25 ก.ย. 61 เวลา 13.00-16.30 น.

ข้อมูลเมื่อ 17 กันยายน 2561

สมาคมนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร (LT1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น.

ข้อมูลเมื่อ 23 สิงหาคม 2561

บรรยายพิเศษเปิดตัวหนังสืออาจาริยบูชา “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานบรรยายพิเศษเปิดตัวหนังสืออาจาริยบูชา “60 ปี พี่ใหญ่ ใจหาญ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลเมื่อ 14 สิงหาคม 2561

"แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR"

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาเชิงลึก "แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของ GDPR" วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

ข้อมูลเมื่อ 18 มิถุนายน 2561