กฎหมายคอมพิวเตอร์ (137)

กระบวนยุติธรรม (1736)

การเงินการคลัง (457)

การต่างประเทศ (302)

การทหาร (132)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1211)

การปกครอง (1536)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (116)

การศึกษา (155)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (47)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (31)

คดีที่น่าสนใจ (607)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (189)

งานวิจัยกฎหมาย (271)

ทรัพย์สินทางปัญญา (186)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (241)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (340)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (251)

พลังงาน (58)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (538)

ตำรวจ (142)

ภาษี-บัญชี (459)

แรงงาน (298)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (865)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (145)

สวัสดิการ (264)

สาธารณสุข (228)

สิทธิมนุษยชน (787)

อุตสาหกรรม (298)

อสังหาริมทรัพย์ (101)

รัฐบาลกัมพูชาและสิงคโปร์ จัดการการประชุม หารือเชิงนโยบายร่วมกัน

รัฐบาลกัมพูชาและสิงคโปร์ จัดการการประชุมหารือเชิงนโยบายร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อวานนี้ ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน

ข้อมูลเมื่อ 25 มิถุนายน 2562

ครม.เตรียมพิจารณาการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติด

ครม.เตรียมพิจารณาการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

ข้อมูลเมื่อ 25 มิถุนายน 2562

รองนายกรัฐมนตรี สั่งการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซต์

รองนายกรัฐมนตรี สั่งการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซต์ กทม. และประชุมการรักษาความปลอดภัยการประชุมสุดยอดอาเซียน

ข้อมูลเมื่อ 25 มิถุนายน 2562

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ข้าราชการอายุ 60 ปี รับราชการต่อ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไปหรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโสขึ้นไป แล้วแต่กรณี

ข้อมูลเมื่อ 24 มิถุนายน 2562

ยื่นหนังสือให้ตั้งกมธ. ตรวจสอบสัญญาโฮปเวลล์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท TOT จำกัด มหาชน รองประธานฝ่ายกฎหมาย หรือนายปรีชา อู่อรุณ ได้มีการทำหน้าที่แทนประธานสหภาพแรงงานรัฐ วิสาหกิจทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย

ข้อมูลเมื่อ 24 มิถุนายน 2562