กฎหมายคอมพิวเตอร์ (135)

กระบวนยุติธรรม (1735)

การเงินการคลัง (456)

การต่างประเทศ (273)

การทหาร (129)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1179)

การปกครอง (1531)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (113)

การศึกษา (144)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (45)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (26)

คดีที่น่าสนใจ (538)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (187)

งานวิจัยกฎหมาย (258)

ทรัพย์สินทางปัญญา (184)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (334)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (247)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (537)

ตำรวจ (137)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (295)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (837)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (262)

สาธารณสุข (226)

สิทธิมนุษยชน (777)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (100)

เปิดปมที่ดิน ส.ค. 1 โผล่ในป่าชายเลน จ.พังงา

เปิดความเป็นมาปมที่ดิน ส.ค. 1 ออกในป่าชายเลน จ.พังงา ร้องศูนย์ดำรงธรรม จนท.กรมทรัพยากรฯบุกจับระบุชัด รุกป่า ตามมติ ครม. ปี 30 ส่งตร. อัยการสั่งไม่ฟ้องผู้บุกรุก

ข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562

DSI ปรับเกณฑ์คืนอำนาจสอบสวนบางส่วนให้ตำรวจ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เว็ปไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 32ง เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ

ข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562

กางกฎหมายพรรคการเมือง ชัด ๆ ทำผิดอะไรบ้าง

หากพรรคการเมืองใดกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาข้างต้นแล้ว ถูก กกต. ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าถูกยุบพรรค

ข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ส่งศาล รธน.วินิจฉัยยุบพรรค ทษช. ปมเสนอแคนดิเดตนายก

วันที่ 12 ก.พ. 2562 สื่อเกือบทุกสำนัก รายงานข่าวอ้างว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้พิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่า การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ก.แรงงาน ประชุมการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว

ข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562