กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (258)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1149)

การปกครอง (1512)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (111)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (481)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (245)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (125)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (226)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สกัดกั้นการลักลอบนำสินค้าเกษตร

เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสกัดกั้นการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย และเข้มงวดในการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2561

นายกฯตั้ง "สำนักเลขาฯ" คุมยุทธศาสตร์พูดคุยดับไฟใต้ เพิ่มบทบาทสันติบาล

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 ลงวันที่ 7 ธ.ค.61 เพื่อปรับปรุงกลไกขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า "พูดคุยดับไฟใต้"

ข้อมูลเมื่อ 17 ธันวาคม 2561

เลขาธิการ กกต. มั่นใจการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

เลขาธิการ กกต. มั่นใจการจัดการเลือกตั้ง ส.ว. ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากเตรียมความพร้อมไว้แล้วทุกด้าน

ข้อมูลเมื่อ 17 ธันวาคม 2561

ขอตรวจสอบข้อมูลก่อน! ราชทัณฑ์ยังไม่แจงปม2บ.ขายกุญแจเท้านักโทษปี58 กลุ่มเดียวกัน

กรมราชทัณฑ์ แจงเห็นข้อมูลความเชื่อมโยง 2 บ.คว้างานขายกุญแจเท้านักโทษ ปี 58 แล้ว แต่ขอเวลาตรวจสอบข้อมูลก่อน ใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบดูแลงานช่วงนั้นให้รอติดต่อกลับมาสอบถามใหม่สัปดาห์หน้า ระบุต้องให้ความเป็นธรรมเอกชนด้วย

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2561

กรมประมงแจง! สหรัฐอเมริกาไม่ได้ห้ามนำเข้า“น้ำปลาไทย”ทั้งระบบ และไม่ได้สุ่มตรวจพบสารก่อมะเร็ง

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ชี้แจงหลังกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว น้ำปลาจากประเทศไทยมีปัญหาในการนำเข้าสหรัฐอเมริกา ว่า กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าประมงก่อนส่งออกไปต่างประเทศ

ข้อมูลเมื่อ 14 ธันวาคม 2561