กฎหมายคอมพิวเตอร์ (158)

กระบวนยุติธรรม (1860)

การเงินการคลัง (501)

การต่างประเทศ (521)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (101)

การเมือง (1397)

การปกครอง (1615)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (141)

การศึกษา (291)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (75)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (60)

คดีที่น่าสนใจ (1100)

คมนาคม (229)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (417)

ทรัพย์สินทางปัญญา (206)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (267)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (310)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (578)

ตำรวจ (195)

ภาษี-บัญชี (483)

แรงงาน (366)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1113)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (174)

สวัสดิการ (307)

สาธารณสุข (323)

สิทธิมนุษยชน (851)

อุตสาหกรรม (330)

อสังหาริมทรัพย์ (120)

ดีอีเอส วางแนวทางปัองกันใช้แอปผิดกฎหมาย ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า แนวโน้มอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นภัยใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2564

ก.ล.ต. แจ้งว่า Binance ไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เปิดเผย Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พร้อมเตือน ประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ใช้บริการ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2564

คุก 1 ปี เจ้าพนักงานเทศบาลขอนแก่น ทุจริตแก้ไขทะเบียนราษฎร

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ดวงฤดี เกียรติบุญสนอง เจ้าพนักงานทะเบียนเทศบาลนครขอนแก่น แก้ไขรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรโดยทุจริต ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษ จำคุก 2 ปี รับสารภาพลดเหลือ 1 ปี นับโทษต่อจากคดีเก่าด้วย

ข้อมูลเมื่อ 6 เมษายน 2564

ครม.ไฟเขียวตั้ง กองทุนบำเหน็จแห่งชาติ กำหนดลูกจ้าง ให้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3-10%

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ…. โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลเมื่อ 31 มีนาคม 2564

คุก 2 ปี สจ๊วตเวียดนามแอร์ไลน์ ฝ่าฝืนไม่กักตัว แพร่เชื้อโควิด-19

การพิจารณาคดีที่ศาลสูงประชาชนโฮจิมินห์ซิตีของเวียดนามที่ใช้เวลา 1 วัน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม ออกแถลงการณ์ว่า ศาลพิพากษาให้จำคุกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเวียดนาม แอร์ไลน์

ข้อมูลเมื่อ 31 มีนาคม 2564