กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (475)

การต่างประเทศ (405)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1307)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (220)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (927)

คมนาคม (214)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (313)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (367)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (317)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (966)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (282)

สาธารณสุข (291)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

ข่าวอาเซียน

Turkic Council to Explore Cooperation with ASEAN

JAKARTA, 25 November 2015 - H.E. Ramil Hasanov, Secretary-General of the Cooperation Council of Turkic Speaking States (Turkic Council) paid a courtesy call on H.E. Le Luong Minh, Secretary-General of ASEAN yesterday at the ASEAN Secretariat.

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

Mexico to Strengthen Ties with ASEAN

JAKARTA, 5 October 2015 – Mexico will work closely with ASEAN to strengthen ties in areas of mutual interest. This was conveyed by H.E. Federico Salas Lotfe, during the presentation of his Letter of Credence to H.E. Le Luong Minh, Secretary-General of ASEAN, at the ASEAN Secretariat today.

ข้อมูลเมื่อ 13 ตุลาคม 2558

ASEAN Strengthens Competencies in Consumer Protection Measures

MANILA, 7 October 2015 - The Second Train-the-Trainer Workshop to Strengthen Technical Competency on Consumer Protection in ASEAN was convened on 5-7 October in Manila, the Philippines.

ข้อมูลเมื่อ 8 ตุลาคม 2558

STATEMENT OF ASEAN MINISTERS ON AGRICULTURE AND FORESTRY ON FOOD SECURITY AND NUTRITION

While ASEAN Member States have achieved significant economic growth and poverty reduction, the countries continue to face challenges of rapid population growth, urbanisation and industrialisation, increased number of obesity and overweight and widening disparities between the rich and the poor.

ข้อมูลเมื่อ 11 กันยายน 2558

ASEAN Enhancing Consumer Protection First Full-Scale Training

HA NOI, 2 September 2015 - A train-for-trainers workshop focusing on strengthening the capacity of consumer protection practitioners in three key areas: i) consumer credit and banking, ii) environment, and iii) professional services

ข้อมูลเมื่อ 8 กันยายน 2558