กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (475)

การต่างประเทศ (405)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1307)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (220)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (112)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (927)

คมนาคม (214)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (313)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (367)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (479)

แรงงาน (317)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (966)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (282)

สาธารณสุข (291)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (112)

ข่าวศาล

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามศาลแพ่งครั้งที่ 4 สั่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ

มื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ในคดีหมายเลขดำที่ ผบ. 932 /2560 และ ผบ. 5887/2560 ระหว่างนายอำรุง นวราช, นางผุสนา นวราช และนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ศาลฎีกาย้ายที่ทำการใหม่ "ถนนราชดำเนินใน"

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศาลฎีกาย้ายอาคารทำการชั่วคราว ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่

ข้อมูลเมื่อ 22 มกราคม 2562

"ศาลยุติธรรม" แถลงผลงานปี 61 ตั้งเป้าปี 63 เป็นศาลดิจิทัล

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงผลโครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว

ข้อมูลเมื่อ 22 มกราคม 2562

นักการเมืองท้องถิ่น 143 คน ลุ้นคดีบัญชีทรัพย์สินในศาลฎีกาฯปี 62

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พิพากษามี เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดคดีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2562

ข้อพิพาททางด่วน มรดกบาป 130,000 ล้านบาทที่ไม่มีใครกล้ารับ

คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด นำมาสู่การพาดหัวข่าว “ค่าโง่ทางด่วน 4,000 ล้านบาท” ที่รัฐโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ต้องจ่ายให้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเมื่อ 11 มกราคม 2562