กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1142)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (473)

คมนาคม (199)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (225)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (296)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

สนช.รับหลักการร่างพรบ.มาตรฐานสินค้าเกษตร เน้นความปลอดภัย เพื่อการส่งออก

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ที่มีนาย สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม วันนี้ที่ประชุมมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเพียง 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นผู้เสนอ

ข้อมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561

ปธ.กกต.ขอให้ส่งหลักฐาน หากพบการทาบทามเข้าพรรคแลกผลประโยชน์

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ส่งคำร้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขาดคุณสมบัติ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัยแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561

อาเซียนผลักดันเรื่องเพศ (GENDER) ในยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ

ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผู้นำจากองค์กรการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีการประชุมหารือในประเด็นเรื่องสตรีกับการจัด

ข้อมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561

ทางออกของปัญหา...สัญชาติ "ทีมหมูป่า" ติดถ้ำ

ปัญหาสถานะความเป็นคนไทยของน้องๆ เยาวชนและโค้ช "ทีมหมูป่า" ในฐานะผู้ประสบภัยติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

ข้อมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561

ตุรกียุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา 2 ปีแล้ว

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของตุรกี ซึ่งบังคับใช้หลังเกิดการก่อรัฐประหารที่ล้มเหลวเมื่อปี 2559 สิ้นสุดลงแล้ววันนี้ แต่ฝ่ายค้านกลัวว่า จะมีการนำมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งกว่ามาใช้แทน

ข้อมูลเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561