กฎหมายคอมพิวเตอร์ (137)

กระบวนยุติธรรม (1739)

การเงินการคลัง (458)

การต่างประเทศ (347)

การทหาร (134)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1253)

การปกครอง (1539)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (116)

การศึกษา (184)

เกษตรและสหกรณ์ (89)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (50)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (33)

คดีที่น่าสนใจ (739)

คมนาคม (205)

ครอบครัวและเยาวชน (189)

งานวิจัยกฎหมาย (283)

ทรัพย์สินทางปัญญา (191)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (248)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (352)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (267)

พลังงาน (58)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (727)

พาณิชย์ (542)

ตำรวจ (159)

ภาษี-บัญชี (460)

แรงงาน (305)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (903)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (156)

สวัสดิการ (268)

สาธารณสุข (232)

สิทธิมนุษยชน (792)

อุตสาหกรรม (305)

อสังหาริมทรัพย์ (105)

กทม.ดำเนินโครงการเตาเผาขยะตาม ขั้นตอนของกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่า "ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบคัดเลือกเอกชนโดยนำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ไว้ในกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2562

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยรับทราบพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2562

ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2562

กสร. โชว์ผลงานตรวจแรงงานปีงบ 62 ช่วยแรงงานได้สิทธิประโยชน์กว่า 83 ล้านบาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โชว์ผลงานการตรวจคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2562 เผยตรวจสถานประกอบกิจการ 36,542 แห่ง กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 403 แห่ง และเรือประมง 60,248 ลำ แรงงานกว่า 2 ล้านคน พร้อมช่วยแรงงานรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2562

อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง 5 ขรก.คดีออกโฉนด ในป่าสงวนฯอ่าวนาง จ.กระบี่

อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง 5 ขรก.คดีออกโฉนดในป่าสงวนฯอ่าวนาง จ.กระบี่ อัยการภาค 8 ฟ้องศาล 21 ต.ค.นี้ แจ้งดีเอสไอฟันเพิ่มเอกชนสนับสนุนทุจริต แสงระวี ผู้ร้องบอกพอใจ แต่ข้องใจเอาผิดขาใหญ่อยู่เบื้องหลังไม่ได้

ข้อมูลเมื่อ 17 ตุลาคม 2562

เตือนผู้อยู่อาศัยในคอนโดฯ แนะศึกษากฎหมาย ห้องที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM) เตือนผู้อยู่อาศัยในคอนโดนิเมียมตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าส่วนกลางและเงินกองทุน แนะศึกษากฎหมายประเด็นห้องที่ ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลเมื่อ 17 ตุลาคม 2562