กฎหมายคอมพิวเตอร์ (139)

กระบวนยุติธรรม (1759)

การเงินการคลัง (472)

การต่างประเทศ (402)

การทหาร (138)

การท่องเที่ยวและกีฬา (95)

การเมือง (1304)

การปกครอง (1558)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (123)

การศึกษา (216)

เกษตรและสหกรณ์ (100)

เกาะติด กสทช. (111)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (53)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (38)

คดีที่น่าสนใจ (925)

คมนาคม (213)

ครอบครัวและเยาวชน (192)

งานวิจัยกฎหมาย (311)

ทรัพย์สินทางปัญญา (194)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (255)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (366)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (288)

พลังงาน (59)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (737)

พาณิชย์ (553)

ตำรวจ (172)

ภาษี-บัญชี (478)

แรงงาน (316)

วัฒนธรรม (54)

วิชาชีพกฎหมาย (963)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (166)

สวัสดิการ (281)

สาธารณสุข (289)

สิทธิมนุษยชน (805)

อุตสาหกรรม (318)

อสังหาริมทรัพย์ (111)

ทรัมป์ ออกนโยบายตอบโต้จีนใช้กม.คุมฮ่องกง

ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า 200 จุดในช่วงเช้านี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะแถลงนโยบายฉบับใหม่ที่จะดำเนินการกับจีนในวันนี้ เพื่อตอบโต้จีนที่บังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกง

ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

พระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเมื่อ 29 พฤษภาคม 2563

ศาลอาญามีคำพิพากษากรณี บ.โกลบัลวิว ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ศาลอาญามีคำพิพากษากรณี บริษัท โกลบัลวิว คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ลงโทษปรับกว่า 28 ล้านบาท

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

ศาลล้มละลายกลางรับคำร้อง การบินไทย ขอฟื้นฟูกิจการ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) โดยให้นัดไต่สวน วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 น. และสั่งให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลา

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563

แอมเนสตี้ ออกแถลงการณ์หลังไทยต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย.

แอมเนสตี้ ออกแถลงการณ์หลังทางการไทยต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 30 มิ.ย. 63 โดยขอให้รัฐบาล ไม่นำมาตรการรับมือโรคโควิด-19 มาใช้เพื่อละเมิดสิทธิของประชาชน

ข้อมูลเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563