กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้สำนักงานอัยการสูงสุดแพ้คดี

ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้สำนักงานอัยการสูงสุดแพ้คดีสั่งชดใช้เงิน 7.3 ล้านบาท ฐานออกคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิไม่ยอมให้ต่ออายุเป็นอัยการอาวุโสอีก 5 ปี

ข้อมูลเมื่อ 25 สิงหาคม 2558

เหตุสุดวิสัย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 8 เหตุที่จะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นจะต้องเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ใช่ความผิดของบุคคลนั้น และต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้แม้ผู้ประสบเหตุนั้นจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 24 สิงหาคม 2558

ศาลฎี ยกฟ้องโปรแกรมเมอร์ คดีโพสต์หมิ่นเบื้องสูง

(13 ส.ค. 58) ศาลฎีกาพิพากษายืนให้ยกฟ้องโปรแกรมเมอร์ คดีโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูง ศาลระบุพยานหลักฐานยังไม่ชัดเจน จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย

ข้อมูลเมื่อ 13 สิงหาคม 2558

จบสิ้นคดี โคตรโกง จำคุก เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ 1ปี 6 เดือน

(4 ส.ค.58) ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีโกงการเลือกตั้งที่จังหวัดสมุทรปราการพิพากษาให้ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นจำเลยที่ 1 จำคุก 1 ปี 6 เดือน, นายปิติชาติ ไตรสุรัตน์ เป็นจำเลยที่ 2 จำคุก 3 ปีไม่รอลงอาญา

ข้อมูลเมื่อ 5 สิงหาคม 2558

ละเมิดจากกลไกของทรัพย์

ละเมิด คือ การกระทำที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งอาจเป็นการกระทำของตนเอง การกระทำของผู้อื่น การกระทำของสัตว์ สิ่งของ รวมถึงเครื่องจักรกล หรือกลไกของทรัพย์ ละเมิดจึงเป็นบทบัญญัติที่มีขอบเขตกว้างขวางในการให้ความเป็นธรรมเมื่อเกิดความเสียหาย

ข้อมูลเมื่อ 5 สิงหาคม 2558