กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลอาญา

อดีตคณบดีใช้รถหลวงในงานแต่งบุตรสาว โทษจำคุก 5ปี รอลงอาญา 2ปี

ศาลพิพากษาจำคุก 5ปี ปรับ 2หมื่นบาท นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลฯ หลังเอาทรัพย์สินพร้อมรถยนต์ 4 คัน ไปใช้ในงานแต่งบุตรสาว เจ้าตัวรับสารภาพไม่สู้คดีรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายคืนรัฐ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 2ปี 6เดือน ปรับ 1หมื่นบาท โดยรอลงอาญา 2ปี

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560

ผลของเจตนา ในการกระทำความผิด

เจตนาถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของความรับผิดทางอาญา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ บุคคลจะมีความรับผิดทางอาญาต้องกระทำด้วยเจตนา เว้นแต่จะทำโดยประมาทและกฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิด สำหรับสาระของเจตนาและอื่น ๆ

ข้อมูลเมื่อ 15 กรกฎาคม 2558

“ปลอมบัตรประจำตัวประชาชน”

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นสิ่งสำคัญทางกฎหมายที่ระบุตัวบุคคล ซึ่งมีผลต่อสิทธิหน้าที่และความรับผิดหลายประการ

ข้อมูลเมื่อ 24 มิถุนายน 2558

กฎหมายภายหลังมิได้กำหนดให้เป็นความผิด

คดีอาญาเป็นคดีที่ต้องใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมีพยานหลักฐานชัดเจน จนเชื่อว่ากระทำผิดจริง จึงจะลงโทษทางอาญา รวมความถึงการใช้กฎหมายอาญา

ข้อมูลเมื่อ 16 มิถุนายน 2558

อำนาจศาลในคดีอาญา

การฟ้องคดีอาญา นอกจากอำนาจของผู้พิพากษาแต่ละชั้นศาลกล่าวคือในศาลแขวง ศาลชั้นต้น ศาลอุทรณ์หรือศาลฎีกา ยังต้องพิจารณาถึงเขตพื้นที่หรือเขตศาล

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤษภาคม 2558