คดีคาร์บอมบ์ ลอบสังหารทักษิณ !

ขณะนั้นสงสัยกันว่าเป็น “คาร์บอมบ์” หรือ “คาร์บ๋อง” เรื่องจริงหรือโกหก ข้อมูลจากคดีนี้ จึงเป็นเรื่องน่าสนใจ ลองพิจารณาอย่างละเอียดและใคร่ครวญ จะพบความเป็นจริงปรากฏอยู่

ข้อมูลเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556