กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ศาลฎีกา(คดีอาญาทางการเมือง)

คำพิพากษาฉบับเต็ม "คดีจำนำข้าว"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำพิพากษาฉบับเต็ม "คดีจำนำข้าว" ซึ่งมี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นจำเลย เรื่อง "ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"

ข้อมูลเมื่อ 18 ธันวาคม 2560

คดีแปลงสัญญาไทยคม

เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2559 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี จำคุก มีกําหนด 1 ปี นายไกรสร พรสุธี และ นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ จําคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 20,000 บาท

ข้อมูลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559

คดียึดทรัพย์ 68 ล้านบาท ลูกสาวทหารคนสนิทบิ๊กจิ๊ว

คำพิพากษาคดีนี้ เป็นคำตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยมี อัยการสูงสุด เป็นผู้ร้อง น.ส.นฤมล หรือณัฐกมล หรือณฐกมล หรืออินทร์ริตา นนทะโชติ หรือนนทะวัชรศิริโชติ เป็นผู้ถูกกล่าวหา เรื่อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ข้อมูลเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2558