กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 137

28 สิงหาคม 2558

จำนวนหน้า 61

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 137 ปี 2558
4

รายงานพิเศษ

Living Trust พินัยกรรมไม่มีวันตาย โดย ทัสสเรศ ดาศรี

12

The Lawyer

แชร์ประสบการณ์ด้านกฎหมาย โดย(สำนักงานกฎหมาย มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ) Marut Bunnag Internationnal Law Office โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

36

กฎหมายลิขสิทธิ์

สาระสำคัญการแก้เพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย นายศิวนัส นาคทัตและทีมงาน

38

กฎหมายการเงิน

อะไรคือCrowdfundingM โดย พิเศษ เสตเสถียร

42

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่น่าสนใจสำหรับ HROD&IR โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

44

มุมกฎหมายท้องถิ่น

การไกล่เกลี่ยในศาลปกครอง โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

50

สี่แยกกฎหมายมหาชน

สอบตกแต่ได้ โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

54

Forward Law

การดำเนินคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) ในชั้นก่อนการฟ้องคดีอาญา (๒) โดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

56

ปกิณกะกฎหมาย

ธุรกิจโรงแรม A.S. Airbnb โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

58

วาระผู้บริโภค

แท็บเล็ตกับเด็ก : พัฒนาการไม่สิ้นสุดหรือหยุดตั้งแต่ยังไม่เริ่ม โดย ปุริมปรัชญ์

61

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

Appeal โดย แอน พี. วรรณประทีป