กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 131

1 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนหน้า 67

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 131 ปี 2558
4

บทนำ

สถานการณ์ปัจจุบันกับการปฏิรูปประเทศไทย

6

รายงานพิเศษ

กม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ : ยกเครื่อที่ดินและภาษีทั้งประเทศ โดย ปราโมทย์ พิพัฒนาศัย

40

ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

จะใช้ KPlsเป็นเกณฑ์ในการเลิกจ้างพนักงานได้หรือไม่? โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

42

สี่แยกกฎหมายมหาชน

ไม่ใช่ของจริง โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

46

บริหารนอกตำรา

มองธรรมกายในมุมของความเชื่อ ศรัทธาและปัญญา โดย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีรัตโนภาส

48

Forward Law

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม48ทางอาญาของเกาหลีใต้ : เริ่มต้นที่ประชาธิปไตย* โดย จุลศักดิ แก้วกาญจน์

50

ทนายหัวเห็ด

หลังบัลลังก์ศาลนักการเมือง โดย โอฬาร อินทสุวรรณ

58

ปกิณกะกฎหมาย

ร่างกฎหมายสหรัฐเสนอภาษาคอมพิวเตอร์ใช้แทนภาษาต่างชาติสมัครเรียนมหาวิทยาลัย โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

60

ว่าความพิสดาร

ต้องมีลูกบลัฟ โดย วิสูตร์ ทิพย์ธาร

62

โลกกฎหมาย

การสอดแนมพลเรือนทางอินเตอร์เน็ต โดย กานตา ทิพย์ธาร

66

วาระผู้บริโภค

เซลฟี่กระจายกลายเป็น "เสพติด" โดย ปุริมปรัชญ์