กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

เล่มที่ 136

31 กรกฎาคม 2558

จำนวนหน้า 57

กฎหมายใหม่ เล่มที่ 136 ปี 2558
1

บรรณาธิการ

บรรณาธิการ โดย พลีธรรม ตริยะเกษม

2

แนะนำ อาจารย์วัส ติงสมิตร

วัส ติงสมิตร ว่าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

5

รายงานพิเศษ

พินัยกรรมชีวิต LIVING WILL สิทธิครั้งสุดท้ายในการตาย โดย ทัสสเรศ ดาศรี

19

ข่าวในประเทศ

กสทช. ไทยทีวี

21

ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ห้ามแต่งงานข้ามศาสนา

23

สรุปกฎหมายใหม่

สรุปกฎหมายใหม่ เมษายน 2558

27

สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ

สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ 2 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2558

31

The Lawyer

แชร์ประสบการณ์นักกฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จำกัด โดย ทัสสเรศ ดาศรี

36

ภาษีมรดกและการให้

ภาษีมรดกและการให้ โดย มานพ นาคทัต และ พงค์เทพ ลีลาประชากุล

37

มุมกฎหมายท้องถิ่น

ศาลข้าราชการทุจริต โดย ธีรเดช นรัตถรักษา

41

ฎีกาแรงงานที่น่าสนใจ

คำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสำหรับ HROD&IR (ฉบับส่งท้ายปี 2557 ) โดย ทัศน์พงษ์ สกุลคู

43

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

ละเมิดจากกลไกของทรัพย์ โดย ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

45

เปิดฏีกาคดีภาษีอากร

การฟ้องร้องเงินค่าอากรเพิ่มเติมจากการประเมินกรณีสำแดงประเภทพิกัดสินค้านำเข้าไม่ถูกต้องชอบหรือไม่ โดย พิชเยนททร์ กองทอง

47

สี่แยกกฎหมายมหาชน

การเวนคืนกับค่าทดแทน โดย พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์

51

Forward Law

แผนแม่บทปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม : ข้อแสนอเพื่อการปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ โดย จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์

53

ปกิณกะกฎหมาย

กฎหมายเข้มห้ามนำยาที่ ญี่ปุ่นกับกรณีผู้บริหารหญิงโตโยต้าถูกจับ โดย วารุณี พัฒนะนุกิจ

57

คำคมนักกฎหมาย

คำคมนักกฎหมาย โดย ศ. มารุต บุนนาค