น้ำคลอโรฟิลล์บำบัดโรค

เมืองไทยเป็นเมืองร้อน ส่งผลให้กว่า 80% ของคนไทยมีแนวโน้มที่จะเกิดความเจ็บป่วยด้วยสาเหตุจากการที่ร่างกายเสียสมดุล ด้วยภาวะร้อนเกินมีหลากหลายวิธีในการแพทย์แนวทางเลือกที่ช่วยฟื้นฟูแก้ไขปัญหานี้

ข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคม 2556