คดีมาบตาพุด : จบแบบไม่จบ ?

กรณีปัญหา นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง มีหลายฝ่ายประเมินไว้ว่า จะเป็นบทเรียนที่สำคัญของไทย ในปัญหาระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนชาวบ้าน ว่าจะสามารถเดินไปด้วยกันอย่างสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หรือจะขัดแย้งต่อสู้กันไปไม่สิ้นสุด

ข้อมูลเมื่อ 3 ตุลาคม 2556