กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

หกเหลี่ยมธุรกิจ

โครงการ Securitization ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ที่ผ่านมา โครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ได้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นกู้งวดแรกจำนวน 10,300 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการระดมทุนภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) สำหรับการเช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

คำชี้ขาดกรณีไอทีวี ผิดพลาดที่ตรงไหน ?

กรณีคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทระหว่างบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้มีนักวิชาการเสนอความคิดเห็นไว้หลายท่านแล้ว แต่ส่วนใหญ่พิจารณาในมุมมองตามหลักกฎหมายมหาชน

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

Holding Company หุ้นไขว้ ทุนเทียม

“หกเหลี่ยมกฎหมายธุรกิจ” ฉบับนี้จับเหลี่ยมที่เป็นกระแสของการจัดองค์กรธุรกิจในปัจจุบันเพื่อสร้างอาณาจักรทางธุรกิจนั่นคือ โครงสร้างองค์กรแบบบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือโฮลดิ้ง คอมปะนี (Holding Company)

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556

การสร้าง Golden Share อภิสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นข้างน้อย

ถ้าหากว่าเวลาที่คนต่างด้าวเข้ามาถือหุ้น เพื่อให้บริษัทนั้นคงความเป็นสัญชาติไทยไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้คนต่างด้าวถือหุ้นน้อยกว่าคนไทย ขณะเดียวกันหากคนต่างด้าวนั้นต้องการจะมีส่วนในการบริหารจัดการบริษัทที่ตนถือหุ้น ปัญหาว่าเขามีวิธีการอย่างไร ?

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556

กฎหมายไทยกับการถือหุ้นแทนกัน (Nominee Shareholding)

การขายหุ้นของสมาชิกในครอบครัวชินวัตรให้แก่กลุ่มทุนสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้ ได้ปลุกเร้ากระแสแห่งการเรียนรู้ของประชาชนมากมาย หนึ่งในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไปก็คือ การถือหุ้นแทนกัน ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวพันถึงการเป็นบริษัทไทยแท้ และบริษัทไทยเทียมด้วย

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556