กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

เจ็ดหมื่นล้านบาทของเอไอเอส

นักกฎหมายบ้านนอกรุ่นโบราณอย่างกระผมนั่งอ่านกฎหมายฉบับใหม่ๆสมัยนี้ รู้สึกว่าตนเองเป็นคนแก่ขี้หลงลืมไปถนัดใจอ่านมาตรานี้ท่านอ้างตามความในมาตราโน้นซึ่งผูกพันตามมาตรานั่นโยงไปในความหมายของมาตรานี่และตามบทบังคับแห่งมาตรานั้น ก็เชื่อฟังเป็นอันดีเปิดไปตามที่ท่านว่าทุกประการ ผลสุดท้ายเละตุ้มเป๊ะขอรับ สับสนจนจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้เป็นนักกฎหมตกรุ่นไป

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558

ใช้ยาหมดอายุ

สาวๆสมัยนี้เกลียดกลัวความอ้วนมาก บางสาวดูๆก็ไม่เห็นว่าจะอ้วนตรงไหนแต่ออกอาการกรี้ดกร้าดกับความอ้วนตลอดเวลา ลดแล้วลดอีก ทั้งอดทั้งคุมอาหาร นานๆทีแต่บ่อยครั้งให้รางวัลตัวเองตามใจปากซะหน่อย ผลก็คือเพิ่มความหงุดหงิดให้ตัวเองเพิ่มขึ้น เข็มชั่งน้ำหนักอยู่ที่เดิม

ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2558

การเวนคืนกับค่าทดแทน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสารพัดสีที่กำลังจะดำเนินการในเร็วๆนี้ น่าจะมีการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านหลายแห่งหลายที่ ภาษาในทางคดีท่านว่าเป็นการพรากเอาที่ดินของราษฎรไป เสียสมัยก่อนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนเพราะหลวงท่านเอาไปทำประโยชน์ทางด้านความมั่นคงหรือสาธารณประโยชน์

ข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2558

สอบตกแต่ได้

ท่านผู้อ่านครับ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งกำหนดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง ซึ่งต้องกระทำตามที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลเมื่อ 9 กันยายน 2558

สิทธิของผู้พิการ

คนพิการในบ้านเมืองของเรามีอยู่ไม่น้อย สถิติที่มาคนจดทะเบียนคนพิการทั่วประเทศตีเลขกลมๆมีถึง หนึ่งล้านห้าแสนคน(สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐) แล้วนี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเพิ่มไปเป็นจำนวนเท่าไหร่

ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2558