กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

หย่าเพราะมีชู้

หย่าเพราะมีชู้ !!! และทารกในครรภ์...จากเทพเป็นมาร!

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

สะกิดกฎหมาย ฉบับที่ 69

ผมเห็นด้วยกับการหย่า และธนาคาร..? กับศาลรัฐธรรมนูญ!!

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556

สะกิดกฎหมาย ฉบับที่ 83

ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสบินไปประชุมนานาชาติ ที่ประเทศ “กินกันยัน” ใน ทวีปอัฟริกา ที่ผมเคยไปนานมาแล้ว เมื่อเสร็จจากงานประชุมผมก็เลยถือโอกาสแวะไปเยี่ยมเพื่อนเก่า ที่ชื่อ “คุนต้า คินเต้” (Kunta kin tae) ก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันตามสมควร

ข้อมูลเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2556

การใช้นามสกุลสามีเป็นหน้าที่ไม่ใช่สิทธิ!!

การจดทะเบียนสมรส เป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เมื่อทำหน้าที่แล้ว กฎหมายก็รับรองสิทธิระหว่างสามีภริยาให้ ใครจะมาล่วงล้ำก้ำเกินไม่ได้ หากภริยาหรือสามีไปหลับนอนกับใคร คู่สมรสย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ หรือมีการลักทรัพย์ระหว่างกันกฎหมายก็ไม่เอาโทษ หากไม่ได้ทำหน้าที่คือไปจดทะเบียนสมรส สิทธิดังกล่าวก็ไม่มี

ข้อมูลเมื่อ 19 กันยายน 2556

แก้อัตรากักขังทำให้คนอยากถูกกักขังมากขึ้น!

ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เมื่อต้นปี 2546 เรื่องอัตราโทษกักขัง โดยเปลี่ยนจากอัตราวันละ 70 บาท เป็น 200 บาท ด้วยความหวังดีว่า คนจนจะถูกกักขังจองจำน้อยลงนั้น อาจไม่สมประสงค์ของผู้บัญญัติกฎหมายมากนัก และการเพิ่มมาตรา 30/1 30/2 30/3 ขึ้นมาด้วยอำนาจให้แนวคิดในเรื่องกักขังถูกบิดเบือนซ้ำซ้อนเข้าไปอีก

ข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2556