Organic Food : ภาพสะท้อนวิกฤตอาหารโลก

ปัจจุบัน เรามักได้ยินคำว่าออร์แกนิค (Organic) บ่อย ๆ ผ่านสื่อแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผักออร์แกนิค ผลไม้ออร์แกนิค เนื้อวัวออร์แกนิค อาหารออร์แกนิค สปาออร์แกนิค ฯลฯ และแม้แต่ชื่อของอาหารเสริม หรือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบางตัว ก็ยังนำเอาคำว่า ออร์แกนิค ไปเป็นชื่อเรียก

ข้อมูลเมื่อ 2 ตุลาคม 2556