กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

ตอน 2 in 1

ในการซักค้าน ทนายความรุ่นครูบาอาจารย์จะสอนว่า ต้องใช้คำถามที่ง่ายๆสั้นๆ ให้พยานเข้าใจคำถาม จะได้ตอบถูกเรื่องถูกราว ว่างั้นเถอะ ซึ่งก็ถูกของท่าน

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2558

ตอน ไม่รู้ใครจะได้ตัง ใครจะเสียตัง

ทนายความบางคน มีไต๋อยู่เท่าไร ใส่หมด กะว่าจะให้ศาลเห็นว่า ฝ่ายตนเป็นฝ่ายชอบธรรม มีไต๋อยู่กี่กระบุงปุ้งกี๋ ใส่หมด โดยลืมไปว่า ทนายความอีกฝ่ายเขาก็ฟังอยู่ด้วย ไม่ใช่หัวหลักหัวตอ เป็นหุ่นขี้ผึ้งซะเมื่อไหร่

ข้อมูลเมื่อ 18 ตุลาคม 2558

ตอน (ไม่ใช่) มีเท่าไร เอาเท่านั้น

ทนายความทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการซักค้านสำคัญ แต่จะมีสักกี่คนที่สามารถจะใช้การซักค้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมากมีพยานหลักฐานเท่าไร ก็ซักค้านได้เท่านั้น กล่าวคือ มีพยานเอกสาร พยานวัตถุ ที่ปรากฏอยู่เท่าไร ก็ใช้ได้เพียงแค่นั้นความจริงการซักค้าน คู่ความฝ่ายที่ซักค้าน ซึ่งก็คือทนายความ สามารถจะพลิกแพลงได้ตั้งเยอะตั้งแยะ แต่ก็มักจะใช้กันไม่เป็น

ข้อมูลเมื่อ 13 กรกฎาคม 2558

ตอน นี่ก็มารเรียกพี่

การพิจารณาคดีในศาล บางครั้งก็มีพยานบุคคลประเภท บ่าฮู้บ่าหัน มาเบิกความเป็นพยานฝ่ายโจทก์บ้าง จำเลยบ้าง แล้วแต่ว่า ผู้กำกับการแสดงจะเป็นใคร พอเบิกความแล้ว จับได้ไล่ทันก็ดีไป แต่ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน อีกฝ่ายก็ซวยไปตามระเบียบ

ข้อมูลเมื่อ 27 พฤษภาคม 2558

อย่าปล่อยคาไว้

ในการว่าความ มีประเด็นที่ต้องว่ากันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่คดี บางคดีก็หลายประเด็น บางคดีก็มีแค่ประเด็นเดียวก็มี ก็อย่างคดีร้องขัดทรัพย์ เป็นต้น บางคดีก็ห้าหกประเด็น อย่างคดีพวกละเมิด เป็นต้น ในระหว่างโรมรันพันตูกันนั้น แต่ละประเด็นยังอาจจะมีรายละเอียดแตกหน่อแตกกอได้อีก

ข้อมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558