กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

มองคดีพิจารณากฎหมาย

คำซัดทอด

พลันเสียงของนายอนุพงศ์ พันธชยางกูร หนึ่งในผู้ต้องหาคดีปล้นปืนในค่ายทหารที่จังหวัดนราธิวาส กระทบสู่สื่อมวลชนโดยให้ข่าวซัดทอดถึงผู้บงการว่ามีนักการเมืองระดับ ส.ส. และ ส.ว.

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

สัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแรงงาน

เป็นที่ทราบกันดีในวงการแรงานว่า นายจ้างกับลูกจ้างนั้นเป็นทั้ง “คู่สัญญา” เมื่อเริ่มต้นและเมื่อร่วมงาน แต่จะกลับกลายเป็น “คู่พิพาท” เมื่อเลิกจ้างหรือลาออก ที่จากกันด้วยดี ไม่มีคดีต่อมาก็มีไม่น้อย

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

ศาลแขวงเชียงใหม่ พิพากษาอีซี่บาย เรียกดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด

เมื่อไม่นานมานี้ มีคดีที่ศาลแขวงเชียงใหม่ โดยบริษัท อีซี่บายฯ ได้ฟ้องแพ่งเรียกหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ศาลแขวงเชียงใหม่ในคดีนี้มีคำพิพากษาว่า การคิดค่าธรรมเนียมเมื่อรวมกับดอกเบี้ยแล้วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีจริงหรือ ?

กรณีที่มีการขายหุ้นของครอบครัวชินวัตรและดามาพงศ์ในบริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทในเครือกองทุนเทมาเส็ก (Temasak) ของประเทศสิงคโปร์ในราคา 73,000 ล้านบาท เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2549 นั้น มีปัญหาว่าไม่ต้องเสียภาษีจริงหรือ ?

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556

เหตุใดศาลปกครองสูงสุดไม่ยอมให้ “กฟผ.” แปรรูปเป็นบริษัท

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 11 (2) ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ฉะนั้นศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาทั้งสอง เมื่อเห็นว่าเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556