กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

ภาษีหรรษา

ประหยัดภาษีจากระบบ สู่การออมที่มั่นคง

การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปีภาษี 2551 สำหรับรายการหักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนั้น ผู้มีเงินได้ย่อมหักได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท นะครับ ความคึกคักก็ก่อตัวขึ้นในวงการขายประกันชีวิตทันที ผมจึงต้องยกเรื่องประกันชีวิตมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556

ขายประกัน TAXATION

โครงการประกัน Taxation คือสวัสดิการพนักงานที่นายจ้างจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนลูกจ้าง ตามระเบียบการพนักงาน ว่าด้วยสวัสดิการพนักงาน ซึ่งต้องเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เป็นสัญญาหลัก อันเป็นการออมทรัพย์ ไม่ใช่อนุสัญญาค่ารักษาพยาบาล กรมธรรม์ก็ต้องมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556

คณะบุคคล : ตั้งได้ใช่ล้อเล่น

ถึงแม้ว่า กรมสรรพากรจะกำชับเจ้าหน้าที่สรรพากร ให้คอยจี้คอยไชหน่วยภาษีประเภทคณะบุคคลอย่างใกล้ชิดสักเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่า กฎหมายภาษีอากรได้ยกเลิกหน่วยภาษีประเภทนี้แล้ว อย่าลืมว่าตัวประมวลรัษฎากร ยังคงอยากได้เงินภาษีจากคณะบุคคลตามมาตรา 56

ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2556

การวางแผนภาษีอากรของทนายความ

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) คือการเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนและประหยัด การทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยที่สุดโดยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือเป็นการวางแผนภาษีอากร ต่างกับการหนีภาษี (Tax Evasion)

ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2556

ฐานภาษีที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

งานสำรวจภาษีอากรมีบทบาทที่สำคัญในการกวาดเอาผู้มีรายได้เข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีอากร โดยที่วันดีคืนดีขณะที่เรากำลังนั่งขายของอยู่นั้น เจ้าหน้าที่สรรพากรก็ปรากฏตัวขึ้น และชวนเราคุยด้วยการถามเอาข้อมูลที่เราไม่อยากจะตอบ แต่ก็ต้องตอบไปแบบถามคำตอบคำ เพื่อจะได้นับนิ้วบวกเลขคำนวณหาจำนวนเงินภาษีที่เหมาะสมในการขอให้ชำระ

ข้อมูลเมื่อ 31 ตุลาคม 2556