กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

Damages

ในการฟ้องร้องหรือมีคดีความกันโดยทั่วไปแล้วก็มักไม่พ้นเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ก็จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นการทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเอง

ข้อมูลเมื่อ 5 เมษายน 2559

Prescription Period

มีท่านผู้อ่านบางท่านสงสัยเคยมาถามผู้เขียนว่าเขาเคยฟ้องคดีกับคนที่มากู้เงินจากเขาไปและเขายังไม่ได้รับชำระเงินคืน แต่ทำไมศาลถึงได้จำหน่ายคดีของเขา ผู้เขียนถามไปถามมาก็เลยได้ความว่า เพราะเขาไปฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีแล้วนี่เอง

ข้อมูลเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559

Intervention

เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาสามารถร้องขอให้ศาลยึดทรัพย์ของจำเลยเอาออกขายทอดตลาดได้ ซึ่งหากผู้มีส่วนได้เสียรายใดเห็นว่าทรัพย์ที่ถูกยึดนั้นไม่ใช่ทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็สามารถร้องขัดทรัพย์ได้ ซึ่งการร้องขัดทรัพย์ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Intervention”

ข้อมูลเมื่อ 5 มกราคม 2559

Stay of Execution

เราได้พูดถึงการบังคับคดีตามคำพิพากษากันไปแล้วในคราวที่แล้ว มีผู้มาถามผู้เขียนว่าถ้าเขาถูกศาลพิพากษาให้แพ้คดีแล้ว เขาจะต้องถูกบังคับคดีเลยหรือไม่

ข้อมูลเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558

Enforcement of Judgment

เมื่อศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจำต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล แต่หากคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีนั้นไม่ยอมปฏิบัติตาม คู่ความฝ่ายที่ชนะคดีจะไปใช้วิธีการใด ๆ นอกเหนือจากการใช้อำนาจทางศาลเพื่อบังคับให้คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีปฏิบัติตามไม่ได้

ข้อมูลเมื่อ 29 ตุลาคม 2558