กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายว่าความดี ?

คำว่า ที่ปรึกษากฎหมายมีมาในช่วงหลัง ๆ นี้เอง โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตทนายความในเอเซียมักให้คำปรึกษาเป็นวาจาทำให้ลูกความอาจเกิดสับสนในภายหลัง เพราะจำไม่ได้ว่าทนายความที่ปรึกษาแนะนำว่าอย่างไร ที่ปรึกษากฎหมายยุคใหม่เองก็เกรงว่าถ้าลูกความเข้าใจคำแนะนำของตนผิดพลาดไปแล้วลูกความได้รับความเสียหายอาจหันมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทนาย

ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556

ค่าทนายรวมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และตัวอย่างงานของที่ปรึกษากฎหมาย

อาจจะมีบางท่านสงสัยว่างานของที่ปรึกษากฎหมายในด้านสัญญานั้นเป็นอย่างไรกัน ผมขอยกตัวอย่างที่มีผู้ส่งคำถามมาให้ผมทาง EMAIL เพื่อเป็นตัวอย่างจริง ๆ

ข้อมูลเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556

เลขานุการบริษัท:องครักษ์ของคณะกรรมการตอนที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบประเภทหนึ่งที่ผู้บริหารอาจจะรายงานคณะกรรมการได้ ก็คือเรื่องการบริหารวันต่อวัน ที่ฝ่ายบริหารได้ตัดสินใจไปแล้ว แต่เรื่องประเภทนี้ควรจะเป็นเรื่องรายงานผลการดำเนินการในช่วงที่ผ่านไปเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการมากกว่า

ข้อมูลเมื่อ 30 ตุลาคม 2556

วิธีเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆของผม เพื่อใช้ในวิชาชีพกฎหมาย

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณท่านผู้อ่านที่กรุณาเขียนมาให้กำลังใจ ที่ท่านผู้อ่านถามมาว่าอาชีพ “ทนายความ” และ”ที่ปรึกษากฎหมาย”นั้น ควรเรียกอย่างไรในภาษาอังกฤษ ในประเทศอังกฤษและประเทศที่เป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษที่ใช้กฎหมายอังกฤษนั้น เขาเรียก “ที่ปรึกษากฎหมาย” ว่า “solicitor”

ข้อมูลเมื่อ 16 สิงหาคม 2556

การตลาด (Marketing) ของสำนักงานกฎหมาย ภาคสอง

คราวที่แล้วได้กล่าวถึงการตลาดประเภทแรกของสำนักงานกฎหมายซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงทั่วไปอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราได้ยินชื่อเสียงและรู้จักเราไปแล้วนะครับ ก่อนที่จะข้ามหัวข้อนี้ไปจะขอเสริมเรื่องการตลาดของคราวที่แล้วอีกเรื่องหนึ่ง คือบุคลิกภาพของสำนักงานกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 7 สิงหาคม 2556