กฎหมายมหาชนต่างกับกฎหมายเอกชนอย่างไร ?

วารสารข่าวกฎหมายใหม่เห็นว่าเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลทั่วไป ในการทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน การบรรยายนี้น่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจพัฒนาการด้านกฎหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2548