กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

เมื่อผมเป็นนักกฎหมายภาษี

การเป็นนักกฎหมายภาษีนั้น มีความสำคัญอย่างไรกับวิชาชีพกฎหมายและการจะเป็นนักกฎหมายภาษี ไม่ใช่เป็นเรื่องยาก มีนักกฎหมายหลายคนที่สามารถเปลี่ยนมาประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในด้านภาษีเป็นหลักหรือเป็นอาชีพเสริมจากงานหลักเพราะลูกความส่วนใหญ่แต่ละคนมักจะมีปัญหาภาษีมาถามอยู่เสมอ เช่น ขายที่ดิน ให้เช่า จะเสียภาษีอย่างไร

ข้อมูลเมื่อ 7 ตุลาคม 2556

อำนาจการประเมินภาษีตามมาตรา 18 แห่งประมวลรัษฎากร

การเสียภาษีอากรให้แก่รัฐนั้น เป็นหน้าที่ของประชาชนภายในรัฐนั้นๆจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงลักษณะของการจัดเก็บภาษีอากร อันเป็นที่มาของการเสียภาษีอากรให้ถ่องแท้ หากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรนำส่งภาษีไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรแล้ว ย่อมเป็นเหตุให้ผู้นั้นต้องรับโทษทางภาษีอากรคือต้องเสียเบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม (ดอกเบี้ย) ภาษีต่อไป

ข้อมูลเมื่อ 11 กรกฎาคม 2556

เมื่อผมเป็นนักกฎหมายภาษี ตอนที่ 3 : เรียนรู้ภาษีอย่างไรดี

ผู้ศึกษาต้องอ่านหนังสือและตำราเกี่ยวกับภาษีอากร และต้องศึกษาจากคำวินิจฉัยและคำพิพากษาฎีกา ในการวางแผนภาษีตามหนังสือเล่มแรก ให้ฟังว่าผู้สนใจจะต้องทำเตรียตัวอย่างไรกันบ้าง

ข้อมูลเมื่อ 3 เมษายน 2556

รู้ทัน 10 กลยุทธ์การวางแผนภาษี

บทความนี้ผมจะพูดถึง “10 กลยุทธ์ของการวางแผนภาษีที่นักกฎหมายควรจะรู้” ผมเขียนเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรมาแล้ว 3 เล่มคือ “บัญญัติ 10 ประการในการวางแผนภาษีอากร” “กลยุทธ์การวางแผนภาษี” “๑๐ กลยุทธ์การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดาและธุรกิจครอบครัว”

ข้อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2556

เมื่อผมเป็นนักกฎหมายภาษี ตอนที่ 2 : เรียนรู้ภาษีอย่างไรดี

เมื่อฉบับที่แล้วผู้เขียนได้เขียนถึงว่า ความสำคัญของความรู้กฎหมายภาษีอากรและนักกฎหมายควรจะเรียนรู้กฎหมายภาษีเมื่อใด ซึ่งการศึกษาการเรียนรู้อาจจะเริ่มตั้งแต่เมื่อเป็นนิสิตนักศึกษา

ข้อมูลเมื่อ 22 มีนาคม 2554