หลอกหรือข่มขืน!

เรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆ ที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ จนกลายเป็นคดีความที่ต้องการฟ้องร้องกัน หลายคดีได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความ มีทั้งปรึกษาและให้จัดหาทนายความให้

ข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2549