ครอบครองปรปักษ์อย่างไร? จึงจะได้สิทธิ

“ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น” จำเป็นหรือไม่ที่ผู้ครอบครองต้องทราบว่าเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นจึงเข้าครอบครอง หากครอบครองโดยเจตนาเป็นเจ้าของตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่ประเภทของทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ 21 ตุลาคม 2556