ปัญหากฎหมายอาญา

บทความใหม่ปี 56 - "ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นถึงเเก่ความตาย" ปัญหาอยู่ตรงประโยคที่ว่า “ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า” ทำให้เข้าใจว่า ถ้าผู้กระทำไม่มีเจตนาก็จะมีความผิดฐานฆ่าโดยไม่เจตนาเลย ทั้ง ๆ ที่ มาตรานี้ผู้กระทำต้องมีเจตนาทำร้ายด้วย หากตัดข้อความตรงนี้ออกไปก็น่าจะดี

ข้อมูลเมื่อ 2 กันยายน 2556