กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1865)

การเงินการคลัง (504)

การต่างประเทศ (550)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1414)

การปกครอง (1628)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (313)

เกษตรและสหกรณ์ (113)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (66)

คดีที่น่าสนใจ (1120)

คมนาคม (233)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (434)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (396)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (314)

พลังงาน (65)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (581)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (374)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1146)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (176)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (861)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(141) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

การฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์

" ... ภาพที่เห็นทำให้ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลก ๆ เรื่องหนึ่ง ซึ่งผมมีโอกาสได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวฐานะนักกฎหมายเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามคำแนะนำของคุณเชวง รองประธานกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ... "

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

สิทธิการรับบำเหน็จพิเศษ ซึ่งเกิดจากสัญญารับจ้างวิจัยตามกฎหมายสิทธิบัตร

ผลของข้อตกลงประหลาดนี้ ทำให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีคำสั่งยกคำขอ ไม่รับพิจารณาคำขอรับบำเหน็จพิเศษของอาจารย์นักวิจัยผู้ประดิษฐ์ เนื่องจากท่านไม่อยู่ในฐานะ "ลูกจ้าง" ตามความหมายคำว่า "ลูกจ้าง" ในบทนิยาม ข้อ 2. ประกอบ ข้อ 8. ของกฎกระทรวงฉบับที่ 24 พ.ศ. 2542 อันจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จพิเศษตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

การรับจ้างวิจัยกับสิทธิบำเหน็จพิเศษตามกฎหมายสิทธิบัตร

“สัญญาจ้างวิจัย” ของนักวิจัยผู้ประดิษฐ์อาวุโสท่านหนึ่งที่ส่งให้ผมทางโทรสารเมื่อเวลาบ่ายแก่ๆของวันวาน เพื่อขอให้ผมลองช่วยคิดหาทางออกกับปัญหาข้อกฎหมายให้สักหน่อย เนื่องจากข้อตกลงซึ่งเขียนกันไว้มีความซับซ้อนอ่านแล้วไม่เข้าใจ โดยต้องการนัดพบเพื่อพูดคุย ปรึกษา หาคำตอบของปัญหา

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556

สัญญาคำมั่นจะให้สิทธิบัตรในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร

การดำเนินธุรกิจดำเนินไปด้วยดี ถ้าไม่มีข้อสัญญาแบบลูกชายระหว่างสหายทางธุรกิจทั้งสอง อยู่ข้อหนึ่งที่ว่า “ผู้ให้อนุญาต (คิมฟูไฟ) จะยกสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับอนุญาต จียองฟุก) ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วยไมตรีจิต หากผู้รับอนุญาตสามารถหาลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและทำให้กิจการค้าร่วมมีกำไรต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี นับแต่ร่วมกิจการตามสัญญาร่วมทุนนี้..”

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2556

หนังสือรับรองสิทธิผู้ประดิษฐ์กับกฎหมายสิทธิบัตร

นี่เป็นวันที่สองแล้ว สำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานในประเทศเล็กๆประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น เกือบจะไม่มีทรัพยากรใดๆที่ดีเด่นพอจะขายได้เลย นอกจากทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ แต่กลับมีความศิวิไลซ์และมีความอาจหาญพอที่จะเข้าเทคโอเวอร์ธุรกิจด้านการเงินและการค้าอื่นๆอีกมากมายของในประเทศบ้านเกิดผมได้อย่างไม่อยากเย็น

ข้อมูลเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2556