กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1862)

การเงินการคลัง (503)

การต่างประเทศ (537)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1408)

การปกครอง (1625)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (302)

เกษตรและสหกรณ์ (111)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (62)

คดีที่น่าสนใจ (1116)

คมนาคม (232)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (428)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (313)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (580)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (372)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1134)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (175)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (859)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)

ACT ต้าน พปชร.ขอแก้ รธน. เปิดทาง ส.ส. ส.ว. แทรกแซงกระบวนการจัดทำงบฯ

ตามที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้ยื่นขอแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ให้ตัดบทลงโทษ ส.ส. ส.ว. และกรรมาธิการที่แทรกแซง การจัดทำงบประมาณประจำปี ตามมาตรา 144 และ ตัดข้อห้ามมิให้ ส.ส. และ ส.ว. แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ตามมาตรา 185 นั้น

ข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2564

ก.ล.ต.ขอให้อัยการฟ้องผู้กระทำผิด 4 ราย สร้างราคาหุ้น KIAT พร้อมส่งเรื่อง ปปง.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวม 4 ราย กรณีได้รู้เห็นหรือร่วมกับบุคคลและนิติบุคคลอีก 9 ราย โดยแบ่งหน้าที่กันกระทำการสร้างราคาหุ้น บมจ.เกียรติธนาขนส่ง (KIAT) โดยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง

ข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2564

รัฐมนตรีลาเมตตีและรัฐมนตรีเบนเนตต์ หลังวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย C-15

นายเดวิด ลาเมตตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุดแห่งแคนาดา และนางแคโรลีน เบนเนตต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ชนพื้นเมือง ออกแถลงการณ์ร่วมดังต่อไปนี้

ข้อมูลเมื่อ 21 มิถุนายน 2564

อย.คาด สธ.ออกประกาศกำหนดผลิตภัณฑ์ อาหารผสมสารสกัดกัญชงกัญชา

นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชา ออกมาสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการแปรรูปกัญชา กัญชง เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ข้อมูลเมื่อ 17 มิถุนายน 2564

ปธ.รัฐสภา รับร่างแก้ไขรธน.จากพรรคร่วม ฝ่ายค้าน 5 ฉบับ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวภายหลังรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 5 ฉบับ จากนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ได้กำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 17 มิถุนายน 2564

ยังไม่มีข้อมูล

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดตัว Line Official Account

สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) หรือ OAG ปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมดิจิทัล ควบคู่ไปกับบริบทของการเป็นที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน โดยการเปิดช่องทางออนไลน์สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลเมื่อ 15 มิถุนายน 2564

สั่ง กฤษฎีกา ศึกษากฎหมายในต่างประเทศ คุมเนื้อหาสื่อออนไลน์

นายกฯ สั่ง 'กฤษฎีกา' ศึกษากฎหมายควบคุมเนื้อหาสื่อออนไลน์ ก่อนให้จัดทำข้อเสนอส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา นอกจากนั้นยังมอบหมายฝ่ายเศรษฐกิจ ศึกษาแนวทางปฏิรูประบบจัดเก็บภาษี รวมถึงดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับไทย หลังกลุ่มจี 7 ลงนามข้อตกลงปฏิรูปจัดเก็บภาษีของโลก

ข้อมูลเมื่อ 9 มิถุนายน 2564

เอลซัลวาดอร์ สร้างประวัติศาสตร์โลกใช้ บิทคอยน์ใช้หนี้ตามกฎหมาย

สภานิติบัญญัติของประเทศ "เอลซัลวาดอร์" ได้มีการประกาศผ่านร่างกฎหมายที่จะทำให้ "บิทคอยน์" กลายเป็นสกุลเงินที่ถูกต้อง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเสนอโดย ประธานาธิบดี Nayib Bukele

ข้อมูลเมื่อ 15 มิถุนายน 2564

วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกม.หนุนวิจัยเทคโนโลยี หวังดันอุตสาหกรรมแข่งจีน

วุฒิสภาสหรัฐลงมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมาย U.S. Innovation and Competition Act of 2021 หรือ USICA ด้วยคะแนนเสียง 68-32 เสียง ซึ่งจะขยายขีดความสามารถของสหรัฐในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกับจีน

ข้อมูลเมื่อ 9 มิถุนายน 2564

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (160)

กระบวนยุติธรรม (1,862)

การเงินการคลัง (503)

การต่างประเทศ (537)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (104)

การเมือง (1,408)

การปกครอง (1,625)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (144)

การศึกษา (302)

เกษตรและสหกรณ์ (111)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (76)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (62)

คดีที่น่าสนใจ (1,116)

คมนาคม (232)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (428)

ทรัพย์สินทางปัญญา (207)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (313)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (580)

ตำรวจ (198)

ภาษี-บัญชี (484)

แรงงาน (372)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1,134)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (175)

สวัสดิการ (310)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (859)

อุตสาหกรรม (332)

อสังหาริมทรัพย์ (122)