กฎหมายคอมพิวเตอร์ (159)

กระบวนยุติธรรม (1860)

การเงินการคลัง (501)

การต่างประเทศ (526)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (101)

การเมือง (1400)

การปกครอง (1618)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (141)

การศึกษา (294)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (75)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (61)

คดีที่น่าสนใจ (1107)

คมนาคม (230)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (421)

ทรัพย์สินทางปัญญา (206)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (310)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (578)

ตำรวจ (196)

ภาษี-บัญชี (483)

แรงงาน (367)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1119)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (174)

สวัสดิการ (308)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (855)

อุตสาหกรรม (331)

อสังหาริมทรัพย์ (120)

ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมาย

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคาร ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

ข้อมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564

มาตรฐานการปล่อยตัวชั่วคราวการกระทำผิด ทางการเมือง

การคุมขังผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือความมั่นคงต่อรัฐ เป็นเรื่องปกติของประเทศประชาธิปไตยทั่วไป แม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นประเทศต้นแบบของประชาธิปไตย

ข้อมูลเมื่อ 7 พฤษภาคม 2564

ดีอีเอส เร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พรบ. คอมฯ (ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายลำดับรอง พ.ร.บ.คอมฯ

ข้อมูลเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564

แพร่ข่าวเท็จ เมียนมาตั้งข้อหานักข่าวญี่ปุุ่น โทษสูงสุดคุก 3 ปี

สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศเมียนมาเปิดเผยว่า ทางการเมียนมาดำเนินคดีกับนายยูกิ คิตะซูมิ นักข่าวญี่ปุ่นวัย 45 ปี ในความผิดฐานเผยแพร่ข่าวเท็จ นับเป็นนักข่าวต่างชาติคนแรกที่ถูกทางการเมียนมาดำเนินคดีนับแต่มีการทำรัฐประหารในเมียนมา

ข้อมูลเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564

แถลงการณ์สำนักงานศาลยุติธรรม พฤติกรรม บริเวณศาลอาญาเมื่อ 2 พ.ค. 64

สำนักงานศาลยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบว่า ในการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาและมีคำสั่งในคดีทั้งปวง ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเสมอมา และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ข้อมูลเมื่อ 3 พฤษภาคม 2564

ยังไม่มีข้อมูล

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
อย. พร้อมออกใบอนุญาตให้ทุกภาคส่วน ดำเนินกิจการเกี่ยวกับกัญชงกัญชาทุกประเภท

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนัก งาน อย.พร้อมออกใบอนุญาตให้ทุกภาคส่วนที่ต้องการดำเนินกิจการเกี่ยวกับกัญชง-กัญชาทุกประเภท ตั้งต้นน้ำตลอดไปจนถึงปลายน้ำ

ข้อมูลเมื่อ 30 เมษายน 2564

การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 29 เมษายน 2564

ไบเดน ร้องคองเกรสผ่านกม.ปฏิรูปตำรวจ รำลึกครบรอบ จอร์จ ฟลอยด์ เสียชีวิต

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปตำรวจในนามของ จอร์จ ฟลอยด์ ชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ถูกตำรวจล็อกคอจนเสียชีวิต เนื่องในโอกาสครบรอบการเสียชีวิตของเขาซึ่งตรงกับวันที่ 25 พ.ค.

ข้อมูลเมื่อ 30 เมษายน 2564

กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม กำหนดในการรับรองน้ำที่ปลอดภัย

สถาบันราอูลวอลเลนเบิร์กว่าด้วยกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม (RWI) องค์กรไชน่า ไดอะล็อก (China Dialogue) และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิบน์ ค็อลดูน ในเมืองโบโกร์ ประเทศอินโดนีเซีย เผยแพร่รายงานฉบับล่าสุดในหัวข้อสิทธิในการใช้น้ำที่ปลอดภัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศต่าง ๆ ที่เคารพ ปฏิบัติตาม

ข้อมูลเมื่อ 29 เมษายน 2564

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (159)

กระบวนยุติธรรม (1,860)

การเงินการคลัง (501)

การต่างประเทศ (526)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (101)

การเมือง (1,400)

การปกครอง (1,618)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (141)

การศึกษา (294)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (75)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (61)

คดีที่น่าสนใจ (1,107)

คมนาคม (230)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (421)

ทรัพย์สินทางปัญญา (206)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (268)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (310)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (578)

ตำรวจ (196)

ภาษี-บัญชี (483)

แรงงาน (367)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1,119)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (174)

สวัสดิการ (308)

สาธารณสุข (324)

สิทธิมนุษยชน (855)

อุตสาหกรรม (331)

อสังหาริมทรัพย์ (120)