กฎหมายคอมพิวเตอร์ (158)

กระบวนยุติธรรม (1860)

การเงินการคลัง (501)

การต่างประเทศ (521)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (101)

การเมือง (1397)

การปกครอง (1615)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (141)

การศึกษา (291)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (75)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (60)

คดีที่น่าสนใจ (1100)

คมนาคม (229)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (417)

ทรัพย์สินทางปัญญา (206)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (267)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (310)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (578)

ตำรวจ (195)

ภาษี-บัญชี (483)

แรงงาน (366)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1113)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (174)

สวัสดิการ (307)

สาธารณสุข (323)

สิทธิมนุษยชน (851)

อุตสาหกรรม (330)

อสังหาริมทรัพย์ (120)

เกาหลีใต้เตรียมฟ้องศาล หลังญี่ปุ่นประกาศ ทิ้งน้ำปนเปื้อนนิวเคลียร์ลงทะเล

ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงในวันนี้ว่า รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศ กรณีที่ญี่ปุ่นมีมติปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะลงสู่ทะเล

ข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2564

ดีอีเอส วางแนวทางปัองกันใช้แอปผิดกฎหมาย ล้วงข้อมูลส่วนบุคคล

นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า แนวโน้มอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นภัยใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2564

วุฒิสภาสหรัฐเล็งออกกฎหมายแก้ปัญหา ขาดแคลนชิป อุตฯรถยนต์กระทบหนัก

ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐเปิดเผยว่า วุฒิสภาสหรัฐกำลังเตรียมออกกฎหมายเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่สหรัฐกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนชิปที่สำคัญซึ่งใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2564

ก.ล.ต. แจ้งว่า Binance ไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เปิดเผย Binance ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย พร้อมเตือน ประชาชนและผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ใช้บริการ เนื่องจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2564

รัฐนิวยอร์กจ่อไฟเขียวอนุญาตให้ใช้กัญชา ได้อย่างถูกกฎหมาย

สมาชิกวุฒิสภาของรัฐนิวยอร์กได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้ประชาชนวัยผู้ใหญ่สามารถใช้กัญชาได้โดยถูกกฎหมาย ทำให้นิวยอร์กเป็นรัฐที่ 15 ในสหรัฐที่อนุญาตการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้

ข้อมูลเมื่อ 7 เมษายน 2564

ยังไม่มีข้อมูล

พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชกำหนด ให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
คุก 1 ปี เจ้าพนักงานเทศบาลขอนแก่น ทุจริตแก้ไขทะเบียนราษฎร

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ดวงฤดี เกียรติบุญสนอง เจ้าพนักงานทะเบียนเทศบาลนครขอนแก่น แก้ไขรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรโดยทุจริต ล่าสุด ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค 4 พิพากษาลงโทษ จำคุก 2 ปี รับสารภาพลดเหลือ 1 ปี นับโทษต่อจากคดีเก่าด้วย

ข้อมูลเมื่อ 6 เมษายน 2564

ครม.ไฟเขียวตั้ง กองทุนบำเหน็จแห่งชาติ กำหนดลูกจ้าง ให้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 3-10%

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ…. โดยสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลเมื่อ 31 มีนาคม 2564

สถานทูตไทยในกรุงโตเกียว ย้ำ ญี่ปุ่นระงับ การเดินทางเข้าประเทศ แม้จะยกเลิกฉุกเฉิน

หลังญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ได้แก่ ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ เนื่องจากได้ประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งพบว่าลดลงกว่าร้อยละ 80 สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

ข้อมูลเมื่อ 23 มีนาคม 2564

อินเดียเตรียมออกกฎหมายแบนบิตคอยน์

อินเดียเตรียมออกกฎหมายห้ามการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวมถึงบิตคอยน์ โดยจะมีการสั่งปรับผู้ที่ทำธุรกรรม หรือถือครองสกุลเงินคริปโตทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะถือเป็นกฎหมายเข้มงวดที่สุดในโลกเกี่ยวกับการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล

ข้อมูลเมื่อ 16 มีนาคม 2564

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (158)

กระบวนยุติธรรม (1,860)

การเงินการคลัง (501)

การต่างประเทศ (521)

การทหาร (159)

การท่องเที่ยวและกีฬา (101)

การเมือง (1,397)

การปกครอง (1,615)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (141)

การศึกษา (291)

เกษตรและสหกรณ์ (109)

เกาะติด กสทช. (118)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (75)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (60)

คดีที่น่าสนใจ (1,100)

คมนาคม (229)

ครอบครัวและเยาวชน (208)

งานวิจัยกฎหมาย (417)

ทรัพย์สินทางปัญญา (206)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (267)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (395)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (115)

ผู้บริโภค (310)

พลังงาน (64)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (767)

พาณิชย์ (578)

ตำรวจ (195)

ภาษี-บัญชี (483)

แรงงาน (366)

วัฒนธรรม (60)

วิชาชีพกฎหมาย (1,113)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (174)

สวัสดิการ (307)

สาธารณสุข (323)

สิทธิมนุษยชน (851)

อุตสาหกรรม (330)

อสังหาริมทรัพย์ (120)