กฎหมายคอมพิวเตอร์ (136)

กระบวนยุติธรรม (1735)

การเงินการคลัง (457)

การต่างประเทศ (283)

การทหาร (130)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1192)

การปกครอง (1535)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (115)

การศึกษา (151)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (47)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (30)

คดีที่น่าสนใจ (561)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (188)

งานวิจัยกฎหมาย (267)

ทรัพย์สินทางปัญญา (184)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (336)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (250)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (538)

ตำรวจ (139)

ภาษี-บัญชี (459)

แรงงาน (296)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (851)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (139)

สวัสดิการ (263)

สาธารณสุข (227)

สิทธิมนุษยชน (783)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (101)

เปิดหมด 71 ชื่อ คดีจีทูจีล็อต 2

เปิดหมดรายชื่อ 71 ราย ป.ป.ช.ส่งหนังสือแจ้งข้อหาคดีข้าวจีทูจีล็อต 2 จำแนกแยก 5 กลุ่มหลัก นักการเมือง-ขรก.การเมืองโดน 5 ราย 'บุญทรง- ยิ่งลักษณ์-เยาวภา-วีระวุฒิ-ทักษิณ' เอกชนในปท.เกี่ยวข้องด้วย 31 ราย บ.บิ๊กวงการข้าวเพียบ

ข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2562

สถิติคำตัดสินขององค์การการค้าโลก สหรัฐฯ พิพาทกับจีน

สถิติคำตัดสินขององค์การการค้าโลก สหรัฐฯ พิพาทกับจีน 19 ครั้ง ชนะทุกครั้ง ชนะประเทศอื่นเกิน 85% สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

ข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2562

คำพิพากษาฉบับย่อคดี เสือดำ ก่อนคุกเปรมชัย 16 เดือน สู้ต่อชั้นอุทธรณ์

นายเปรมชัย กรรณสูต ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุก 6 เดือน ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำคุก 8 เดือน ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

ข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2562

ประกาศแล้ว พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจาฯแล้ว แยกเก็บ 4 ประเภท ใช้บังคับ 1 ม.ค.2563 เกษตรกรรม ไม่เกินร้อยละ 0.15 ที่อยู่อาศัย 0.3 รกร้างว่างเปล่า 1.2 ของฐานภาษี มีรายละเอียดเยอะ สามปีแรกยกเว้นจัดเก็บสำหรับเจ้าของบุคคลธรรมดา เกษตรกรรม

ข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2562

กรมคุ้มครองสิทธิ เผยศาลไทยรับวางหลักคู่เพศเดียวกัน

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เผยศาลไทยรับวางหลักคู่เพศเดียวกัน จดทะเบียน ตปท. ใช้พ.ร.บ.ขัดกันฯ ตัดสินจัดการมรดก

ข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2562

พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๑) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษาเผยกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2562

ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษา อดีตพนง.กรุงไทย ถอนเงินลูกค้าไปใช้

เผยคำพิพากษาศาลฯ สั่งลงโทษ อดีตพนง.กรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ถอนเงินบัญชีฝากลูกค้าไปใช้ส่วนตัว 374 กระทง คุก 2,244 ปี ก่อนเจ้าตัวสารภาพให้การเป็นปย.ลดโทษเหลือ 1,122 ปี แต่คงจำคุกได้สูงสุดแค่ 50 ปี

ข้อมูลเมื่อ 8 มีนาคม 2562

รัฐสภาอังกฤษลงมติไม่เห็นชอบข้อตกลงเบร็กซิท

รัฐสภาอังกฤษลงมติไม่เห็นชอบข้อตกลงเบร็กซิทหรือการถอนตัวอออกจากสหภาพยุโรปเป็นครั้งที่สองสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนนเสียง 391-242 เสียงเมื่อวานนี้ ไม่เห็นชอบข้อตกลงถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป หรือ เบร็กซิท ของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์

ข้อมูลเมื่อ 13 มีนาคม 2562

เปิดโปงขบวนการทุจริตขายอาวุธยูเครน

เปิดโปงขบวนการทุจริตขายอาวุธยูเครน โยงข้อมูลธุรกิจบริษัทประธานาธิบดีสำหรับรูปแบบวิธีการทุจริตนั้น คือ การนำเข้ารถหุ้มเกราะมายังยูเครนนับร้อยๆคันจากประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออกที่มีรถหุ้มเกราะเหล่านี้จนล้นที่เก็บ

ข้อมูลเมื่อ 11 มีนาคม 2562

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (136)

กระบวนยุติธรรม (1,735)

การเงินการคลัง (457)

การต่างประเทศ (283)

การทหาร (130)

การท่องเที่ยวและกีฬา (85)

การเมือง (1,192)

การปกครอง (1,535)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (115)

การศึกษา (151)

เกษตรและสหกรณ์ (87)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (47)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (30)

คดีที่น่าสนใจ (561)

คมนาคม (200)

ครอบครัวและเยาวชน (188)

งานวิจัยกฎหมาย (267)

ทรัพย์สินทางปัญญา (184)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (336)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (250)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (538)

ตำรวจ (139)

ภาษี-บัญชี (459)

แรงงาน (296)

วัฒนธรรม (53)

วิชาชีพกฎหมาย (851)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (139)

สวัสดิการ (263)

สาธารณสุข (227)

สิทธิมนุษยชน (783)

อุตสาหกรรม (297)

อสังหาริมทรัพย์ (101)