กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1144)

การปกครอง (1510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (473)

คมนาคม (199)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (225)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (296)

อสังหาริมทรัพย์ (99)

ศาลสั่งหัวหน้าพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสไปทดสอบทางจิตเวช

อัยการฝรั่งเศสยื่นฟ้องนางมารีน เลอแปน ผู้นำพรรคเนชั่นแนล แรลลี ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวขวาจัดของฝรั่งเศส กรณีที่เธอโพสต์ภาพและข้อความที่มีเนื้อหารุนแรงคือภาพของผู้เสียชีวิต และความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส

ข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2561

กางสูตรเลือก หน.พรรค-นายกฯ‘เพื่อไทย-ประชาธิปัตย์’ เป็นไปได้ไหมร่วมมือกันตั้ง รบ.?

ตอนนี้มีสูตรใหม่ที่ ‘ไม่น่าจะเป็นไปได้’ แต่ก็ได้รับการจับตามองจากหลายฝ่ายคือ สมมติว่า พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่ง ส.ส. ในสภาราว 200 ที่นั่ง ส่วนประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งราว 80-90 ที่นั่ง ฝ่ายพรรคเพื่อไทยอาจโหวตเลือกนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลเมื่อ 21 กันยายน 2561

ประกาศราชกิจจาฯ!กกต.กำหนดจำนวน "ส.ส." และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดแล้ว

ในเว็ปไซต์ราชกิจจาฯประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดด้วยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

ข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2561

คลอดระเบียบ ป.ป.ช.การเข้าถึงข้อมูล กำหนดชั้นความลับ กก.-เลขาฯชี้ขาดเปิดเผยหรือไม่

ราชกิจจานุเบกษาแพร่ระเบียบ ป.ป.ช. การเปิดเผยเอกสารข้อมูลฉบับใหม่ โชว์บัญชีทรัพย์สิน-คดีที่ข้อกล่าวหาตกไป แต่กำหนดชั้นความลับ 3 กรณี หาก ปชช. อยากขอดูต้องทำหนังสือยื่น คกก.ป.ป.ช.-เลขาฯวินิจฉัยจะให้หรือไม่ อยู่ระหว่างทำหลักเกณฑ์บังคับใช้ตาม ม.36 (2) เรื่องคดีที่อยู่ระหว่างไต่สวน-คดีที่ชี้มูลผิด

ข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2561

ศาลสั่งปล่อยตัวอดีตนายกฯปากีสถาน หลังยื่นประกันตัวสู้คดีชั้นศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ในกรุงอิสลามาบัด ปากีสถานมีคำสั่งให้ปล่อยอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาซ ชารีฟ พร้อมน.ส.มาร์ยัม ลูกสาว ออกจากเรือนจำอาเดียลา ในเมืองราวัลพินดี หลังศาลมีคำสั่งให้พักโทษชั่วคราวระหว่างการสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ และอนุญาตให้พวกเขายื่นประกันตัวคนละ 5,000 ดอลลาร์

ข้อมูลเมื่อ 20 กันยายน 2561

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
พระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
ตร.เรียก'บุญส่ง-พวก'ทราบข้อกล่าวหาคดีสหกรณ์รถไฟ2.2พันล. หลังส่งทนายยื่นหลักฐานแจง

พ.ต.ท.เจริญสิทธิ์ จงอิทธิ เจ้าพนักงานสอบสวนคดีเงินกู้สหกรณ์รถไฟ 2.2พันล. เตรียมเรียก 'บุญส่ง-พวก 5 คน' รับทราบข้อกล่าวหาเป็นทางการสัปดาห์หน้า หลังส่งทนายความยื่นเอกสารสัญญากู้-บันทึกการประชุมชี้แจงแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 19 กันยายน 2561

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ นัดฟังคำสั่ง – พิพากษา คดีฟ้องบอร์ด ทอท.- คิงเพาเวอร์ 18 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดไต่สวนนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ ผู้แทน ในฐานะพยานคดีที่นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ ฟ้องนายประสงค์ พูนธเนศ...

ข้อมูลเมื่อ 18 กันยายน 2561

อิสราเอล กล่าวหาซีเรียยิงเครื่องบินลาดตระเวนรัสเซียตก

กรณีเครื่องบินลาดตระเวนรุ่นอิลยูชิน ไอแอล -20 ลำหนึ่งของกองทัพรัสเซีย ถูกกองทัพซีเรียยิงตกโดยไม่ตั้งใจในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากชายฝั่งของซีเรีย 35 กม.เมื่อค่ำวานนี้ ขณะบินกลับไปที่ฐานทัพอากาศฮเมย์มิน ทางภาคตะวันตกของซีเรีย

ข้อมูลเมื่อ 19 กันยายน 2561

อัยการญี่ปุ่นสั่งให้ฟ้องคนร้ายที่ฆ่าหั่น 9ศพในพื้นที่ชานกรุงโตเกียว

บรรษัทกระจายเสียงเอ็นเอชเคของญี่ปุ่นรายงานว่าพนักงานอัยการประจำพื้นที่กรุงโตเกียว มีคำสั่งให้ฟ้องศาลในคดีที่นายทาคาฮิโระ ชิราอิชิ พลเมืองญี่ปุ่นวัย 27 ปีถูกกล่าวหาว่าฆ่าหั่นศพคนรวม 9 ศพในเมืองซามะ ชานกรุงโตเกียว

ข้อมูลเมื่อ 11 กันยายน 2561

คู่มือติดตาม 5 คดี ‘ทักษิณ’ ในศาลฎีกาฯ
เปิดลายแทง “เครือข่ายสมคิด” นักธุรกิจ-มืออาชีพ พรึบ!
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1,724)

การเงินการคลัง (453)

การต่างประเทศ (257)

การทหาร (128)

การท่องเที่ยวและกีฬา (84)

การเมือง (1,144)

การปกครอง (1,510)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (110)

การศึกษา (136)

เกษตรและสหกรณ์ (86)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (43)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (25)

คดีที่น่าสนใจ (473)

คมนาคม (199)

ครอบครัวและเยาวชน (185)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (182)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (240)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (331)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (243)

พลังงาน (57)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (723)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (121)

ภาษี-บัญชี (457)

แรงงาน (291)

วัฒนธรรม (52)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (261)

สาธารณสุข (225)

สิทธิมนุษยชน (776)

อุตสาหกรรม (296)

อสังหาริมทรัพย์ (99)