กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1717)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1131)

การปกครอง (1498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (192)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (227)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (281)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

เผยแพร่แล้ว!! ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ร่างยุทธศาสตร์ชาติร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ที่จัดทำกันมาตั้งแต่ปี 58 ที่จะเป็น "พิมพ์เขียว" ของการทำตัวจริงในเร็วๆ นี้

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2560

การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็น "การยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีไม่ได้เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน แต่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง

ข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน 2560

ดีเอสไอ สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดเชีคดีแชร์สัมนา บริษัท The System Plug and Play

ดีเอสไอสนธิกำลังร่วมกับตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านของแม่ทีมรายสำคัญของกลุ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่หลอกลวงให้ประชาชนทั่วไปลงทุนซื้อแพ็คเกจคอร์สสัมมนาหรือหลักสูตรความรู้ทางการเงิน กับ บริษัท “เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จำกัด” และ “บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด”

ข้อมูลเมื่อ 6 กันยายน 2560

รมว.ยุติธรรมยืนยันว่าจะสอบสวนกรณีฟอกเงินของ ธ.กรุงไทยตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มี

6 กันยายน 2560 - นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ถูกโยกย้ายไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้ทำเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม และการพิจารณาได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 6 กันยายน 2560

เปิดปูมที่มาคดีประวัติศาสตร์ การเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ

โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อมูลเมื่อ 4 กันยายน 2560