กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1718)

การเงินการคลัง (438)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1131)

การปกครอง (1498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (281)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

(6) บทนำ

(113) รายงานพิเศษ

(57) สัมภาษณ์พิเศษ

(33) สัมมนากฎหมาย

(46) นิติศาสตร์เชิงดอย

(90) สะกิดกฎหมาย

(126) ว่าความภาคพิสดาร

(3) กฎหมายใกล้ตัว

(30) แนะนำกฎหมายใหม่

(28) หนังสือกฎหมายในดวงใจ

(44) ประสบการณ์กฎหมาย

(101) ภาษาอังกฤษนักกฎหมาย

(102) สี่แยกกฎหมายมหาชน

(35) หมายเหตุท้ายคำวินิจฉัยศาลสูงสุด

(18) มุมทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ประตูสู่สิทธิมนุษยชน

(20) วาระผู้บริโภค

(40) ข้างหลังตรากฎหมาย

(43) The Lawyer

(18) นักกฎหมาย IT

(136) ปกิณกะ

(1) กลับหลักฎีกา

(5) นักกฎหมายภาษี

(4) ชีพจรกฎหมายธุรกิจ

(4) มุมภาษีธุรกิจ

(16) คำคมนักกฎหมาย

(40) บริหารนอกตำรา

(9) เปิดโลกแรงงาน

(85) หน้าต่างภาษี

(11) ภาษีหรรษา

(8) กฎหมายสิทธิบัตรภาคปฏิบัติ

(33) มองคดีพิจารณากฎหมาย

(1) กฎหมายเหตุ

(7) ลิ้นชักแห่งความสุข

(10) นโยบายสาธารณะกับความเป็นธรรมทางสังคม

(19) ฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ

(21) หกเหลี่ยมธุรกิจ

(1) Food For head

(1) Word of Wisdom

(1) สมดุลกาย

(1) Tips For Health

(1) แกะกรุฟิล์ม

(1) โลกสีเขียว

(27) แรงงานวิเคราะห์

(19) โลกของ Law Firms

(9) Forward Law

(9) เสวนาพิเศษ

(6) ห้องวิทยานิพนธ์

(4) หน้าต่าง AEC

(1) ตีหัวเข้าบ้าน

(1) แรงงานวิวัฒน์

(21) โลกกฎหมาย

(2) กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม

(4) ฎีกาย่อที่น่าสนใจ

(18) ปกิณกะกฎหมาย

(25) เลาะรั้วโรงเรียนกฎหมาย

(1) กฎหมายปริทัศน์

(16) ตุลาการภิวัตน์

(11) มุมกฎหมายท้องถิ่น

(21) ฎีกาคดีแรงงานที่น่าสนใจ

(1) เปิดคำวินิจฉัย

(6) รายงานสัมมนา

(3) บทวิเคราะห์

(3) จัตุรัสความคิด

(2) วิเคราะห์ฎีกาเด่น

(3) เปิดตัวทนายคดีดัง

(6) บ้านเขา-บ้านเรา

(6) เปิดคำพิพากษา

(4) Yong Lawyer

(1) Law in people view

(1) ดงคดี

(9) Legal Dynamics

(1) ยกเครื่องกฎหมาย

(1) บรรยายพิเศษ

(3) ปาฐกถาพิเศษ

(2) วิเคราะห์วินิจฉัยอัยการสูงสุด

(1) บทความพิเศษ

(1) เวทีกฎหมาย

(1) ข่าวพิทักษ์ทรัพย์และล้มละลาย

(2) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย

(7) พลวัตกฎหมาย

(4) ทนายหัวเห็ด

(2) กฏหมายการเงิน

(2) กฎหมายลิขสิทธิ์

บทความทั้งหมด

ศาลสูงยุโรปสั่ง การเดินทางเพื่อทำงานของลูกจ้างถือเป็นชั่วโมงการทำงาน

เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ ศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป หรือ European Court of Justice ได้อ่านคำตัดสินคดีหนึ่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อลักษณะการจ้างงานของกลุ่มประเทศยุโรป (กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง 28 ประเทศ) ในบางกลุ่ม มีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

ข้อมูลเมื่อ 30 ตุลาคม 2558

กฎหมายเข้มห้ามนำเข้ายาที่ญี่ปุ่น กับกรณีผู้บริหารหญิงโตโยต้าถูกจับ

จูลี แฮมป์ คือชื่อของผู้หญิงอเมริกันคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เธอเพิ่งเข้ารับตำแหน่งนี้เมื่อประมาณเดือนเมษายนปี 2558 ก่อนหน้านี้ จูลี แฮมป์ เข้ามาทำงานกับบริษัทโตโยต้า สาขาอเมริกาเหนือ ในปี 2555 และได้ย้ายมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทโตโยต้าที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลเมื่อ 27 สิงหาคม 2558

ปัญหาสังคมกับเพศที่สาม และ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

บางครั้งนั่นทำให้ดิฉันคิดว่า สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปมากแล้ว กลุ่มคนเพศที่สามหรือกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในยุคปัจจุบันกล้าที่จะแสดงตัวตน เปิดเผยตนเอง แสดงความสามารถให้สังคมรับรู้ และแสดงจุดยืนให้ตัวเอง จนสังคมส่วนใหญ่ยอมรับในความสามารถ และดิฉันก็ยินดีกับการยอมรับในลักษณะนี้เช่นกัน

ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2558

เปิดสาระสำคัญพระราชบัญญัติทวงหนี้

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ได้ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลเริ่มใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือจะมีกำหนดเริ่มใช้ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 นี้

ข้อมูลเมื่อ 23 มิถุนายน 2558

ร่างกฎหมายสหรัฐเสนอภาษาคอมพิวเตอร์ใช้แทนภาษาต่างชาติสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสาร เราพร้อมหรือยังที่จะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในภาษาหลักแบบหนึ่ง

ข้อมูลเมื่อ 17 มีนาคม 2558