กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี มีร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมทั้งหมด 5 เรื่อง เช่น เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

สรุปมติ ค.ร.ม ที่สำคัญ วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ข้อมูลเมื่อ 25 ตุลาคม 2560