กฎหมายคอมพิวเตอร์ (130)

กระบวนยุติธรรม (1710)

การเงินการคลัง (436)

การต่างประเทศ (250)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1128)

การปกครอง (1496)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (108)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (77)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (21)

คดีที่น่าสนใจ (444)

คมนาคม (182)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (223)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (327)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (238)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (721)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (271)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (818)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (214)

สิทธิมนุษยชน (761)

อุตสาหกรรม (294)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

“ลิโอเนล เมสซี” เจตนาเลี่ยงภาษี!! ศาลสเปนสั่งจำคุก 21 เดือน

ศาลฏีกาสเปนตัดสินจำคุก "ลิโอเนล เมสซี" นักฟุตบอลชาวอาร์เจนตินาเป็นเวลา 21 เดือน และปรับเงิน 2.09 ล้านยูโร ฐานจงใจเลี่ยงเสียภาษี

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560

กสทช.ปรับ 5 หมื่น ช่อง MCOT HD-อมรินทร์ทีวี นำเสนอเนื้อหาใบ้หวย

กสทช.สั่งปรับ 5 หมื่นบาท รายการตื่นมาคุย-ยิ่งศักดิ์ยิ่งเเซบ ช่อง MCOT HD เเละ รายการทุบโต๊ะข่าว ช่องอมรินทร์ทีวี นำเสนอเนื้อหาใบ้หวย ขอความร่วมมือ ช่อง 8-ไทยรัฐทีวี-เวิร์คพ้อยท์ ระมัดระวังนำเสนอเนื้อหาสาระโน้มน้าวใบ้หวย ไสยศาสตร์

ข้อมูลเมื่อ 26 พฤษภาคม 2560

นายกฯ แจงเหตุระเบิดไม่อยากโทษฝีมือใคร แต่รัฐบาลไม่ได้ทำ

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นที่รพ.พระมงกุฏว่าถ้าถามว่าคนร้ายมีวัตถุประสงค์อะไรก็คงต้องไปถามคนร้ายแทน ตนตอบแทนไม่ได้ ส่วนที่จะเกี่ยวกับการครบรอบ 3 ปี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมของ คสช.หรือไม่ อย่าถือว่าเป็นการท้าทาย และก็ไม่อยากให้ความสำคัญมากนัก

ข้อมูลเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560

ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ครม. ไฟเขียวร่างพ.ร.ฎ.จัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร แก้ไขเปิดช่องบริหารงานคล่องตัว ผลักดันให้เป็นศูนย์เผยแพร่ข้อมูล-สารสนเทศ ด้านมานุษยวิทยาที่ครอบคลุมและทันสมัย

ข้อมูลเมื่อ 24 พฤษภาคม 2560

มีผลแล้ว! ติดกล้องหน้ารถได้ส่วนลดร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่องให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยได้รับส่วนลดร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

ข้อมูลเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อกำหนด

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วย พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วย การจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว บทบัญญัติในบางส่วนจึงไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

พระราชบัญญัติ

เลิก นพเก้ารวมใจ! เบี้ยวหนี้ 3 สหกรณ์ดัง 5 พันล.-‘จุฬา’ด้วย ชง ปปง.สอบต่อ

นายทะเบียนสหกรณ์ สั่งเลิกสหกรณ์นพเก้ารวมใจฯ หลังเบี้ยวหนี้ไม่ยอมชำระเงินคืน 3 สหกรณ์ดัง รวมวงเงินกว่า 5.5 พันล้านบาท เอาผิดบอร์ดซื้อที่ดินแพงเกินจริง ชง ปปง. สอบเส้นทางเงินต่อ จี้ 3 สหกรณ์สอบบอร์ดที่อนุมัติร่วมชดใช้ ถ้ามีทุจริตให้ร้องทุกข์ทันที

ข้อมูลเมื่อ 19 พฤษภาคม 2560

กรมประมงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่

กรมประมงแถลงโชว์ผลการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ หลังพบฝูงลูกปลาทูชุกชุมโผล่เต็มอ่าวไทย พร้อมออกประกาศฯ ฉบับใหม่บังคับใช้อย่างเข้มข้น!!!

ข้อมูลเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560

คู่รักเกย์ชาวอินโดฯ โดนศาลสั่งลงโทษโบย ฐานมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

คู่ชายรักร่วมเพศ ถูกอัยการจังหวัดอาเจะห์ของอินโดนีเซีย เสนอให้ลงโทษด้วยการโบย 80 ครั้ง ฐานมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ซึ่งถือเป็นการละเมิดจารีตประเพณีและผิดกฎหมายอิสลาม

ข้อมูลเมื่อ 11 พฤษภาคม 2560

"เปอร์โตริโก" ล้มละลาย!

เปอร์โตริโกยื่นล้มละลายต่อศาลสหรัฐ หลังจากที่เป็นหนี้สินกว่า 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้โดยพิจารณาถึงลำดับ จำนวนเงินและช่วงเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลเมื่อ 9 พฤษภาคม 2560

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?
เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป
ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (130)

กระบวนยุติธรรม (1,710)

การเงินการคลัง (436)

การต่างประเทศ (250)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1,128)

การปกครอง (1,496)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (108)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (77)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (21)

คดีที่น่าสนใจ (444)

คมนาคม (182)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (223)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (327)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (238)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (721)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (271)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (818)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (214)

สิทธิมนุษยชน (761)

อุตสาหกรรม (294)

อสังหาริมทรัพย์ (98)