กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1717)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1131)

การปกครอง (1498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (192)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (227)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (281)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

เผยแพร่แล้ว!! ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

ร่างยุทธศาสตร์ชาติร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ที่จัดทำกันมาตั้งแต่ปี 58 ที่จะเป็น "พิมพ์เขียว" ของการทำตัวจริงในเร็วๆ นี้

ข้อมูลเมื่อ 14 กันยายน 2560

การรถไฟฯ ชี้แจงประเด็น "การยกเลิกตั๋วรถไฟฟรี เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน"

การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันการยกเลิกตั๋วรถไฟฟรีไม่ได้เป็นการตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชน แต่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและทั่วถึง

ข้อมูลเมื่อ 7 กันยายน 2560

ดีเอสไอ สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดเชีคดีแชร์สัมนา บริษัท The System Plug and Play

ดีเอสไอสนธิกำลังร่วมกับตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจค้นเป้าหมายบ้านของแม่ทีมรายสำคัญของกลุ่มขบวนการแชร์ลูกโซ่หลอกลวงให้ประชาชนทั่วไปลงทุนซื้อแพ็คเกจคอร์สสัมมนาหรือหลักสูตรความรู้ทางการเงิน กับ บริษัท “เดอะ ซิสเต็ม ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ จำกัด” และ “บริษัท อินโนวิชั่น โฮลดิ้ง จำกัด”

ข้อมูลเมื่อ 6 กันยายน 2560

รมว.ยุติธรรมยืนยันว่าจะสอบสวนกรณีฟอกเงินของ ธ.กรุงไทยตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่มี

6 กันยายน 2560 - นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีอดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ)ถูกโยกย้ายไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรีว่าได้ทำเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปที่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม และการพิจารณาได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

ข้อมูลเมื่อ 6 กันยายน 2560

เปิดปูมที่มาคดีประวัติศาสตร์ การเรียกร้องค่าเสียหายจากเอกชนในคดีระบายข้าวรัฐต่อรัฐ

โดย ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อมูลเมื่อ 4 กันยายน 2560

ยังไม่มีข้อมูล

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ: ๖ กค ๒๕๖๐ มีผล: นับแต่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่ประกาศ

พระราชบัญญัติ

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อกำหนด

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เนื่องจากอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ

INFO:จำแนกครบ17จำเลย-โทษเรียงคนคดีทุจริตข้าวจีทูจีเจ๊งหมื่นล้าน ยกฟ้อง8 - ออกหมายจับ3

INFOGRAPHIC : จำแนกให้เห็นชัดคดีทุจริตจำนำข้าวจีทูจีเก๊ 17 จำเลยโดนคุกหนัก ยกฟ้อง 8 ราย โรงสี-สามีน้อง "เสี่ยเปี๋ยง" รอดหมด ออกหมายจับ "หมอโด่ง-สุธี" ล่าสุด คนสกุล "จันทร์สกุลพร" โดนอีก 1 เบ็ดเสร็จเสียหาย 1.82 หมื่นล.

ข้อมูลเมื่อ 1 กันยายน 2560

โทษปรับไม่เป็นผล! นักวิจัยพบเกินครึ่งลักลอบทิ้งกากอุตฯ อันตราย

กรมโรงงานฯ ประเมินไทยมีกากอุตฯ อันตราย 3.35 ล้านตัน/ปี เกินครึ่งลักลอบทิ้ง ไม่เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูล นักวิจัยเสนอเพิ่มโทษจำคุก เผยปรับหลักหมื่นแก้ไม่ได้ เหตุผู้ประกอบการฝ่าฝืนคุ้มค่ากว่า แลกผลตอบแทนศก.

ข้อมูลเมื่อ 30 สิงหาคม 2560

สภาร่างฯ เวเนซุเอล่า ลงมติปลด"อัยการสูงสุด"

สภาร่างรัฐธรรมนูญเวเนซุเอล่าลงมติไล่อัยการสูงสุดออกจากตำแหน่ง ในขณะที่นานาชาติวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจครั้งนี้ว่าทำลายประชาธิปไตย

ข้อมูลเมื่อ 7 สิงหาคม 2560

"ฮอนโนลูลู" รัฐฮาวาย ออกกฎหมายใหม่ ห้ามคนเล่นมือถือขณะข้ามถนน

เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ออกกฎหมายใหม่ห้ามประชาชนใช้มือถือ กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์อื่นๆ ขณะข้ามถนน หวังลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะมีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม 2560 นี้

ข้อมูลเมื่อ 4 สิงหาคม 2560

ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?
เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป
ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1,717)

การเงินการคลัง (437)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1,131)

การปกครอง (1,498)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (78)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (192)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (227)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (328)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (450)

แรงงาน (281)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (819)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)