กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1132)

การปกครอง (1499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

ครม.อนุมัติมาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง

ข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฏหมายภาษีฉบับใหม่

สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ผ่านความเห็นชอบแก้ไขกฎหมายภาษี ที่ให้ปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคล จากร้อยละ 35 ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 20 และเปลี่ยนวิธีคำนวณผลกำไร

ข้อมูลเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560

กระทรวงยุติธรรมเชิญชวนดาวน์โหลด "รู้หมด กฎหมาย" แอปพลิเคชั่นบนมือถือ

โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นและควรรู้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาสั้น กระชับ อ่านเข้าใจง่าย ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งโทรศัพท์มือถือระบบ Android และ iOS

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

กรมสรรพากรเตือนซื้อใบกำกับภาษีเป็นเท็จเมื่อนำมาใช้ลดหย่อนภาษีมีสิทธิติดคุก!

ตามที่มีการเผยแพร่ ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า ต้องการซื้อใบกำกับภาษีจากผู้ที่ซื้อสินค้า แต่ไม่ได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีให้เอามาขายได้ โดยจะมีค่าตอบแทนให้จำนวนหนึ่ง นั้น ...

ข้อมูลเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2560

รองโฆษก ตร. เผย "บิ๊กแป๊ะ" ไปราชการอเมริกา ถก FBI

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ ผบก.ตท. ได้เดินทางไปราชการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-19 พย. 60 เพื่อหารือข้อราชการและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ...

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560

พระราชบัญญัติ งบประมาณปี 2561

กฎหมายงบประมาณปี 2561 ประกาศใช้แแล้วเทือวันที่ 2 ตุลาคม 2560 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐

เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําสําหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ: ๖ กค ๒๕๖๐ มีผล: นับแต่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่ประกาศ

พระราชบัญญัติ

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อกำหนด

ระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.๒๕๖๐
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มีพระราชโองการดํารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ขึ้นไว้ให้ใช้แทนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งได้ตราไว้ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

รัฐธรรมนูญ

กสร.เผยปี 60 ข้อเรียกร้องข้อขัดแย้งลดลง ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์กว่า 4 หมื่นล้าน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย ปี 2560 สถานการณ์แรงงานสัมพันธ์ดีขึ้น ข้อเรียกร้อง ข้อขัดแย้ง ผละงาน นัดหยุดงานลดลง ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์กว่า 4 หมื่นล้าน ส่งผลดีต่อการลงทุน

ข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560

กสทช. เดินเครื่องประมูลคลื่นความถี่ อีไอซีชี้ยังมีแนวโน้มแข่งขันสูง

กสทช. เผยร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะหมดอายุลงในเดือนกันยายน 2018 โดยกำหนดราคาประมูลเริ่มต้นของคลื่น 1800 MHz ที่ 37,457 ล้านบาท และคลื่น 900 MHz ที่ 37,988 ล้านบาท ซึ่งในร่างหลักเกณฑ์ฯ ไม่มีการห้ามผู้ประกอบการรายใดเข้าร่วมการประมูล ...

ข้อมูลเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560

สเปนเข้าควบคุมแคว้นกาตาลุญญาโดยตรง และปลดหัวหน้าตำรวจออกจากตำแหน่ง

ประชาชนชาวสเปนนับแสนคนได้ออกมาเดินขบวนในเมืองบาร์เซโลนา เมืองเอกของแคว้นกาตาลุญญา เพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนความเป็นหนึ่งเดียวของสเปน หลังจากรัฐสภาแคว้นกาตาลุญญามีมติประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ข้อมูลเมื่อ 28 ตุลาคม 2560

นายกรัฐมนตรีอังกฤษโต้กลับ หลังมีการวางแผนเพื่อให้เธอออกจากตำแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ กล่าววานนี้ว่า เธอมีความยินดีกับการ “สนับสนุนอย่างเต็มที่” ของคณะรัฐมนตรีของเธอ หลังอดีตประธานพรรคอนุรักษ์นิยมยอมรับว่า เขาอยู่เบื้องหลังการวางแผนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรราว 30 คน ที่เรียกร้องให้เธอลาออกจากตำแหน่ง

ข้อมูลเมื่อ 8 ตุลาคม 2560

การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 2)
การปฏิรูปด้านการเรียนการสอนและการศึกษากฎหมาย (ตอนที่ 1)
ศาลและองค์กรอัยการ ก้าวแห่งความเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560
ศาลรัฐธรรมนูญเป็น The Super Court จริงหรือ?
การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (131)

กระบวนยุติธรรม (1,719)

การเงินการคลัง (439)

การต่างประเทศ (253)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (78)

การเมือง (1,132)

การปกครอง (1,499)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (109)

การศึกษา (132)

เกษตรและสหกรณ์ (80)

เกาะติด กสทช. (110)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (42)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (23)

คดีที่น่าสนใจ (457)

คมนาคม (193)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (180)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (229)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (329)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (240)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (722)

พาณิชย์ (535)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (451)

แรงงาน (283)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (821)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (135)

สวัสดิการ (259)

สาธารณสุข (218)

สิทธิมนุษยชน (768)

อุตสาหกรรม (295)

อสังหาริมทรัพย์ (98)