กฎหมายคอมพิวเตอร์ (130)

กระบวนยุติธรรม (1706)

การเงินการคลัง (433)

การต่างประเทศ (248)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1118)

การปกครอง (1494)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (106)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (76)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (40)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (20)

คดีที่น่าสนใจ (437)

คมนาคม (176)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (178)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (220)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (325)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (238)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (720)

พาณิชย์ (532)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (441)

แรงงาน (268)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (816)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (212)

สิทธิมนุษยชน (758)

อุตสาหกรรม (293)

อสังหาริมทรัพย์ (98)

รัฐฯ รับฟังคนต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ย้ำ กฟผ. พิจารณารอบด้านแล้ว โรงไฟฟ้าถ่านหินเหมาะสมที่สุด

รัฐบาล ยัน ยินดีรับฟังคนต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขอกลุ่มผู้คัดค้านแสดงความเห็นอย่างสร้างสรรค์ ไม่ทำผิดกฎหมาย ขณะที่ย้ำดูปมโรงไฟฟ้าถ่านหินรอบคอบ ไม่ละเลยประชาชน

ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ศาลสั่งลงโทษวัยรุ่นอเมริกา อ่านหนังสือ 35 เล่ม ฐานพ่นกำแพง

ผู้พิพากษาประจำรัฐ Virginia สั่งลงโทษวัยรุ่น 5 ราย จากกรณีพ่นกราฟิตี้ที่มีเนื้อหาเหยียดสีผิวลงบนกำแพงโรงเรียนคนผิวดำและพื้นที่ประวัติศาสตร์คนผิวสี The Ashburn Colored School โดยถือเป็นความผิดฐานทำลายทรัพย์สินสาธารณะ

ข้อมูลเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

คสช. กำชับ ร่วมกันสร้างความปรองดอง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ เผย คสช. มองภาพรวมประเทศสงบเรียบร้อย กำชับทุกส่วนติดตามความคืบหน้าการทำงานสร้างความปรองดอง เตรียมรับมือภัยแล้ง ป้องกันสาธารณภัย เร่งแก้ปัญหารถตู้รองรับสงกรานต์

ข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560

นายกฯ ยืนยันความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ อยู่ในระดับที่ดี

นายกรัฐมนตรียืนยันความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสหรัฐฯในทุกด้าน พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่นาย โดนัล ทรัมป์ ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี คนที่ 45 ของสหรัฐฯ

ข้อมูลเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2560

วงวิชาการเสนอ แยกกระท่อม-กัญชา ออกเป็นกม.เฉพาะ

นักกฎหมายสุขภาพ มธ. ชี้ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้ความสำคัญกับเมทแอมเฟตามีนมาก จนละเลยกัญชา-กระท่อม หวั่นเป็นอุปสรรคนำไปใช้เรื่องของสุขภาพและงานวิจัย เสนอให้แยกกระท่อม-กัญชา ออกมาเป็นกฎหมายเฉพาะ ให้เป็นพืชยา ไม่ใช่ยาเสพติด

ข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ยังไม่มีข้อมูล

ปชป. จัดคนร่วมพูดคุยปรองดอง

"องอาจ" เผย ปชป. จัดคนร่วมปรองดอง 17 ก.พ. แล้ว ย้ำ อำนาจที่เบ็ดเสร็จไม่ช่วยทำให้เกิดการปรองดองที่เบ็ดเสร็จได้ แนะ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560

คกก.ปรองดองถกพรรค 14 ก.พ. ยัน! รับฟังนิรโทษกรรม

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะที่ 1 เตรียมเชิญพรรคการเมืองเข้าพูดคุย 14 ก.พ. นี้ ยันรับฟังทุกเรื่อง รวมถึงนิรโทษกรรม คาดแล้วเสร็จภายใน เม.ย.

ข้อมูลเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ยธ. สหรัฐฯปรับ บ.ยาระดับโลก 55 ล้าน USD

ยธ.สหรัฐฯ แพร่รายงาน Bio-Rad ยอมถูกปรับ 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปมจ่ายสินบนให้กับ จนท.รัฐหลายประเทศ รวมถึงไทย ผ่านบริษัทลูก Daimed S.E.A. ระหว่างปี 50-53 กว่า 24 ล้านบาท

ข้อมูลเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560

EU พร้อมเปิดรับผู้ลี้ภัยจากทั่วโลก แขวะคำสั่งทรัมป์ ไม่ใช่วิถีทางของยุโรป

นางเฟเดริกา โมเกรินี หัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวถึงคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ให้ผู้ลี้ภัยจากทั่วโลกเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ว่าไม่ใช่วิธีทางของยุโรป และยืนยันว่า ทาง EU พร้อมอ้าแขนรับผู้ลี้ภัยอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560

การจัดทำรัฐธรรมนูญในศตวรรษที่ 21
“ดาบสองคม” ในสังคมออนไลน์
หลักการสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่าน...ถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่?
เมื่อ สว ไม่ใช่สภาพี่เลี้ยงอีกต่อไป
ร่างกฎหมาย GMO เปิดช่องผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิด อ้าง "เหตุสุดวิสัย"
คำแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อรัฐสภาฝรั่งเศส เพื่อต่อสู้กับสงครามการก่อการร้าย
อีกมุมของการ ‘โกนผม’ การทำผิด การประจาน ความอับอาย

กฎหมายคอมพิวเตอร์ (130)

กระบวนยุติธรรม (1,706)

การเงินการคลัง (433)

การต่างประเทศ (248)

การทหาร (126)

การท่องเที่ยวและกีฬา (77)

การเมือง (1,118)

การปกครอง (1,494)

การปกครองส่วนท้องถิ่น (106)

การศึกษา (130)

เกษตรและสหกรณ์ (76)

เกาะติด กสทช. (109)

เกาะติดรัฐธรรมนูญใหม่ (40)

เกาะติดกฎหมายดิจิทัล (20)

คดีที่น่าสนใจ (437)

คมนาคม (176)

ครอบครัวและเยาวชน (184)

งานวิจัยกฎหมาย (250)

ทรัพย์สินทางปัญญา (178)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (220)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (325)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (113)

ผู้บริโภค (238)

พลังงาน (56)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (720)

พาณิชย์ (532)

ตำรวจ (119)

ภาษี-บัญชี (441)

แรงงาน (268)

วัฒนธรรม (50)

วิชาชีพกฎหมาย (816)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (134)

สวัสดิการ (258)

สาธารณสุข (212)

สิทธิมนุษยชน (758)

อุตสาหกรรม (293)

อสังหาริมทรัพย์ (98)